برگه:Majlis Melli 2.pdf/۳۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
بند سوم–دورهٔ دوم تقنینیه
–۲۶۴–
قانون دیوان محاسبات

(‌خامساً) نوشتن صورت مجلسی که حاکی کیفیت امر بوده و باید طبع و به وزیر مالیه و مجلس شورای ملی داده شود.

مادهٔ ۵۰ – دیوان محاسبات مأموریت دارد که دربارهٔ محاسبات مخارج و عایدات عمومی که هر سال صاحبان جمع نقدی به دیوان مزبور می‌دهند موافق قانون دیوان محاسبات رسیدگی و حکم نماید.

مادهٔ ۵۱ – دیوان محاسبات از روی اسناد و حسابهائی که صاحبان جمع میدهند به حساب‌های وزیر مالیه و سایر وزراء رسیدگی نموده و در ضمن راپورتی که بمجلس شورای ملی تقدیم مینماید مطابقت حسابهای وزراء را با بودجه که از مجلس گذشته است تصریح نموده و نیز در راپورت مزبور معایبی که در محاسبات مشاهده نموده و اصلاحاتی که بنظر میآورد پیشنهاد می‌نماید.

تفریغ بودجه

مادهٔ ۵۲ – تفریغ بودجه بموجب لایحه قانونی است که وزیر مالیه بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند.

مادهٔ ۵۳ – موقع پیشنهاد کردن لایحه قانونی تفریغ بودجه از روز ختم دوره عمل منتهی تا پانزده ماه بعد خواهد بود.

مادهٔ ۵۴ – لایحه مزبوره باید شامل صورت قطعی تمام اعتبارات و عایدات و مخارج دوره منقضیه بوده و نتیجهٔ قطعی معاملات کل بودجه آنرا تصریح نماید و مستند آن صورت‌های ذیل است:

(۱) صورت حسابهای وزراء و حساب کل مالیه.
(۲) صورت مجلس کمیسیون تفتیش.
(۳) راپرت سالیانه دیوان محاسبات

مادهٔ ۵۵ – لایحه قانونی تفریغ بودجه با رعایت تقسیمات بفصول و مواد پیشنهاد مجلس شورای ملی خواهد شد.

تعیین عایدات

مادهٔ ۵۶ – صورتیکه در تحت عنوان عایدات بلایحه قانونی راجعه به تفریغ معاملات هر دوره عمل منضم خواهد شد مواد ذیل را ناطق می‌باشد:

(۱) برآورد عایدات.
(۲) حقوق ثابته از بابت مالیات و عایدات عمومی.