برگه:Majlis Melli 1.pdf/۹۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۸۸–
قانون بلدیه

۱۵ – اشخاص ذیل حق انتخاب ندارند (اولا) اشخاصیکه بواسطهٔ جنحه و جنایتی مجازات قانونی دیده‌اند (ثانیاً) اشخاصی که معروف بارتکاب قتل و سرقت باشند (ثالثاً) ورشکسته بتقصیر (رابعاً) اشخاصی که از بابت عوارض بلدیه بقایا دارند و بیش از نصف عوارض سالیانه را نپرداخته‌اند (خامساً) طایفهٔ نسوان (سادساً) اشخاص خارج از رشد.

۱۶ – اشخاص ذیل از شرکت در انتخابات بشرط ممنوعند (اولا) حکام و معاونین آنها در محل حکومت (ثانیاً) عمال نظمیهٔ شهری که در آن انتخابات بعمل میآید (ثالثاً) مأمورین نظامی بری و بحری داخل در نظام.

۱۷ – شرایط انتخاب شدن همان شرایط انتخاب کردن است بعلاوه باید انتخاب‌شوندگان سواد فارسی کامل داشته و سنشان کمتر از بیست و پنج نباشد و داخل در خدمت دولتی نباشند.

۱۸ – اشخاصیکه انتخاب میشوند باید قبل از وقت یا خودشان داوطلب انتخاب شدن باشند و یا بتکلیف انتخاب‌کنندگان قبول انتخاب شدن را نموده باشند.

‌ترتیب انتخاب اعضاء

۱۹ – برای انتخاب اعضاء انجمن نظارتی از معاریف انتخاب‌کنندگان از محلات شهر تشکیل می‌یابد که در تحت نظارت حاکم یا نایب‌الحکومه یا معاونشان خواهد بود.

۲۰ – عدهٔ اعضای انجمن نظارت مطابق خواهد بود با عدهٔ محلات شهر ولی کمتر از شش نفر نخواهد بود.

۲۱ – پس از تشکیل اعضاء انجمن از میان خودشان یک نفر رئیس و یک منشی انتخاب خواهند نمود.

۲۲ – نظم مجلس و حفظ قوانین انتخاب با رئیس و نوشتن صورت مجلس هر اجلاس با منشی خواهد بود.

۲۳ – انجمن نظار فقط مشغول امر انتخاب خواهد بود و دخالت در امر دیگر نخواهد نمود.

۲۴ – انجمن نظار اعلانی مرتب نموده دو هفته قبل از روز انتخاب که جمعه خواهد بود در شهر اشاعه میدهد.

۲۵ – اعلان مذکور در ماده فوق مطالب ذیل را دارا خواهد بود.

(اول) محل ایام و اوقاتی که انجمن نظار حاضر خواهد بود برای دادن تعرفه به اشخاصی که شرایط انتخاب کردن را دارا هستند (دویم) مواد دوازده تا هیجده این قانون را (سوم) محل روز و مدتیرا که انجمن نظار حاضر خواهد بود برای گرفتن اوراق انتخاب از دارندگان