برگه:Majlis Melli 1.pdf/۵۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند اول
–۴۲–
نظامنامهٔ انتخابات دودرجه

‌طرز انتخاب ایلات هم دودرجه است لیکن عدهٔ منتخبین درجهٔ اول هر ایل و هر مرکز انتخاب درجهٔ ثانی را وزارت داخله معین خواهد کرد در این مورد انتخاب درجهٔ ثانی بحکم قرعه خواهد بود.

‌مادهٔ ۲۵ – در صورتیکه انتخاب‌شدگان شهرهای جزو در موعدی که انجمن نظارت مرکزی برای حضور آنها معین کرده در مرکز آن حوزه حاضر‌ نشوند برای آن دوره حق انتخاب از آنها ساقط است و همان عده‌ای که در سر موعد حاضر شده‌اند نمایندگان آن حوزه را از میان خودشان انتخاب خواهند کرد.

‌مادهٔ ۲۶ – هر یک از انتخاب‌کنندگان زیاده بر یک مرتبه حق رأی دادن ندارند مگر در صورتی که تجدید انتخاب لازم شود.

‌مادهٔ ۲۷ – در درجهٔ اول انتخاب‌کنندگان مجبور نیستند که حتما از ساکنین محل خود انتخاب کنند.

فصل ششم

دادن تعرفه برای تشخیص انتخاب‌کنندگان

‌مادهٔ ۲۸ – انجمن نظارت اعلانی مرتب نموده بمناسبت اهمیت محل از پنج الی پانزده روز قبل از موعد انتخاب اشاعه میدهد.

‌مادهٔ ۲۹ – اعلان مذکور مطالب ذیل را دارا خواهد بود:

۱ – شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان

۲ – محل و اوقاتی را که انجمن نظارت یا شعب آن ورقه تعرفه خواهد داد

۳ – مکان و زمانی که انجمن نظارت برای اخذ رأی حاضر خواهد بود

۴ – عدهٔ نمایندگانی را که صاحبان تعرفه باید منتخب نمایند

‌مادهٔ ۳۰ – اشخاصیکه شرایط انتخاب کردن را دارا هستند اگر در ظرف مدتی که انجمن نظارت بجهت گرفتن تعرفه معین نموده است تعرفه نگیرند حق انتخاب برای آن دوره از آنها ساقط است.

‌مادهٔ ۳۱ – تعرفه‌ای که به انتخاب‌کنندگان داده میشود محتوی فقرات ذیل خواهد بود:

۱ – نمره و تاریخ

۲ – اسم دارنده تعرفه و اسم پدر او

۳ – شغل و منزل

۴ – زمان و مکانی که دارندهٔ تعرفه باید حاضر شده رأی خود را بدهد