برگه:Majlis Melli 1.pdf/۴۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.


نظامنامهٔ انتخابات (‌اصنافی)[۱]

‌مجلس شورای ملی

‌مورخه ۱۹ رجب ۱۳۲۴ قمری

فصل اول – قواعد انتخابات

مادهٔ اول – انتخاب‌کنندگان ملت در ممالک محروسهٔ ایران از ایالات و ولایات باید از طبقات ذیل باشند:

‌شاهزادگان و قاجاریه علما و طلاب اعیان و اشراف تجار ملاکین و فلاحین اصناف

‌تنبیه ۱ – ایلات هر ایالتی جزو سکنهٔ آن ایالت محسوب و با شرایط مقرره حق انتخاب دارند.

‌تنبیه ۲ – ملاک عبارت از ارباب ملک است فلاح عبارت از زارع.

‌مادهٔ دوم – انتخاب‌کنندگان باید دارای مقامات ذیل باشند اولاً سن آنها کمتر از بیست و پنج سال نباشد ثانیاً رعیت ایران باشند ثالثاً معروفیت محلی داشته باشند رابعاً ملاکین و فلاحین آنها باید صاحب ملکی باشند که هزار تومان قیمت داشته باشد پنجم تجار آنها حجره و تجارت معینی داشته باشند ششم اصناف آنها باید از اهل صنف و کار معین صنفی داشته باشند‌ و دارای دکانی باشند که کرایهٔ آن دکان مطابق کرایه‌های حد وسط محلی باشد.

‌مادهٔ سیم – اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتاً محروم هستند از قرار تفصیلند اولاً طایفه نسوان ثانیاً اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج بقیم شرعی میباشند ثالثاً تبعه خارجه رابعاً اشخاصیکه سن آنها کمتر از بیست و پنجسال باشد خامساً اشخاصیکه معروف به فساد عقیده هستند سادساً ورشکسته‌ای که بی‌تقصیری خود را ثابت نکرده باشد سابعاً مرتکبین قتل و سرقت و مقصرین و آنهایی که مجازات اسلامی قانونی دیده‌اند و‌ متهمین بقتل و سرقت و غیره که شرعاً رفع تهمت از خود نکرده باشند ثامناً اهل نظام بری و بحری که مشغول خدمتند

‌اشخاصی که از انتخاب نمودن بشرط ممنوعند از قرار ذیل است:

‌اولاً حکام و معاونین حکام در محل حکومت ثانیاً مستخدمین ادارهٔ نظمیه و ضبطیه در محل مأموریت خودشان ‌

  1. این نظامنامه بعد از تصویب نظامنامه انتخابات دودرجه مورخ ۱۲ جمادی‌الثانیه ۱۳۲۷ قمری منسوخ شده‌است.