برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۴۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
بند دوم-دورۀ اول تقنینیه
–۲۳۰–
قانون مطبوعات

‌ضبط و حبس روزنامجات و غیره

‌مادهٔ ۴۹ – مأمورین وزارت معارف که برای روزنامه معین میشود و پلیس حق دارند روزنامه و دیگر جراید را در موارد ذیل توقیف کنند:

(۱) آنجا که روزنامه یا جریده یا لایحه مضر باساس مذهب اسلام باشد.

(۲) آنجا که در روزنامه یا جریده یا لایحه هتک احترامات سلطنت شده باشد.

(۳) آنجا که نقشه و طرح حرکت قشونی یا دیگر اسرار نظامی مکشوف شده باشد.

(۴) آنجا که مندرجات روزنامه موجب هیجان کلی و اختلال آسایش عمومی بشود.

(۵) آنجا که دعوت بر مضادت قوای رسمیه مملکت شده باشد.

(۶) آن جا که اشاعهٔ صور قبیحه بر ضد عصمت و عفت شده باشد.

‌مادهٔ ۵۰ – بقای توقیف و عدم بقای آن باید در بیست و چهار ساعت باطلاع محکمه قانونی (‌دیوانخانهٔ محل) رسیده حکم توقیف یا سبب توقیف یا آزادی روزنامه و غیره باید کتباً اعلان بشود.

مادهٔ ۵۱ – در مدت توقیف روزنامه یا جریده و سایر لوایح اشاعهٔ مندرجات آن اکیداً ممنوع است و در تحت فصول این قانون‌نامه سیاست خواهد شد بسته به اینکه بکدام فصل راجع باشد.

‌مادهٔ ۵۲ – قوانین مندرجه در این قانون‌نامهٔ مطبوعات در طهران از ده روز بعد از اینکه این قوانین بدستخط همایونی موشح شده باشد و در ولایات پس از یکماه مجری خواهد شد.