برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۴۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۲۲۹–
قانون مطبوعات

نظمیه یا عدلیه با ادارهٔ انطباعات پس از تظلم طرف خواهد بود و هر گاه آن تخطیات نسبت بعموم باشد از طرف ادارهٔ انطباعات یا پلیس رأساً اقدام خواهد شد.

‌مادهٔ ۴۸ – در موارد تخلف از فصول این قوانین مرتکبین علی‌قدر مراتبهم در مقابل قانون مسئول خواهند بود و سیاسات مندرجه که بحکم التزام بر مرتکبین وارد است در حق آنها جاری خواهد شد:

(۱) اقدام‌کنندگان بطبع مدیران روزنامه و سایر جراید اصالة.

(۲) دبیران روزنامه و جرائد دیگر در صورت مسئولیت آنجا که تخلف از حدود ظهور نداشته و مطلقاً در صورت مساعدت آنها در اقدامات نامشروع منهیه مضره آنجا که تخلف از حدود ظهور نداشته باشد مدیر روزنامه یا مطبعه باید جلوگیری کند و بقبول مسئولیت دبیر رفع مسئولیت از ایشان نمیشود و منتها دبیر هم مسئول است.

(۳) رئیس مطبعه.

(۴) فروشنده و نشردهنده.

(۵) اعلان‌کننده.

‌مسئولیت این اشخاص مذکوره ۳ و ۴ و ۵ در وقتی است که مشارکت با خیالات مضره مدیر و رئیس جریده و مطبعه نموده در القاء و افشای فتنه و فساد همدست باشند هر گاه یکی از متصدیان پنجگانه متواری شود سایرین علی‌قدر مراتبهم مسئول خواهند بود هر گاه نویسندهٔ مقاله در خارجه باشد و مقاله از منهیات چیزی را حاوی باشد و بطبع برسد مطبعه و مدیر ورقه مسئول خواهند بود و اگر چیزی را حاوی باشد که ثبوت بخواهد مدیر روزنامه با مسئولیت شخصی حق درج دارد و الافلا.