برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۳۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۲۲۰–
قانون مطبوعات

بطور وضوح معرفی نشده‌اند بفروشد مگر کتبی که قبل از این‌تاریخ طبع شده و بجهتی دیگر از جهات قانونی ممنوع نباشد.

‌مادهٔ ۳ – کتاب فروش حق ندارد کتابی را به فروشد که قانوناً قدغن شده باشد.

فصل دوم – طبع کتب

‌مادهٔ ۴ – طبع کتب متداوله غیر از کتب ممنوعه و کتب جدیده و غیر از کتب مذهبی آزاد است کتب جدیده مذهبی باید قبل از طبع بنظر و ممیزی هیأتی که در ادارهٔ معارف بنام مجمع علوم دینیه تشکیل میشود رسیده و تصویب شده باشد.

‌مادهٔ ۵ – از هر نسخه که بطبع میرسد چاپ‌کننده دو نسخه برای ضبط در کتابخانهٔ ملی و تکمیل مجموع مطبوعات میفرستد در پایتخت این دو نسخه را رسماً نزد وزارت علوم و در سایر بلاد به شعب وزارت علوم و اداره معارف می‌فرستند در هر صورت قبض رسید دریافت میکنند و در آن قبض باید عنوان کتاب و عدهٔ نسخ آن که بطبع رسیده مذکور باشد چاپ‌کننده بموجب این فصل ملتزم شرعیست که در صورت تخلف سه تومان الی شصت تومان مجانی دادنی باشد بسته بنظر حاکمه قضیه.

فصل سوم – روزنامجات مقرره

‌مادهٔ ۶ – هر روزنامه و جریده باید یک نفر مدیر مسئول داشته باشد متصف بصفات ذیل:

(۱) ایرانی باشد.

(۲) سنش بسی سال بالغ باشد.

(۳) زوال شرف از او نشده باشد یعنی مرتکب جنحه و جنایات و مشهور بفسق و فساد عقیده نباشد.