برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۲۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
بند دوم-دورۀ اول تقنینیه
–۲۱۱–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

(سوم) برای اطفاء حریق و قلع و قمع حیوانات درنده و موذی و حشرات‌الارض و برای مساعدت لازمه در موقع وقوع طغیان آب و و طوفان و حدوث بلیات سماوی

(چهارم) برای اداره کردن محبوسین و اشخاصیکه بموجب قوانین توقیف شده‌اند

(پنجم) برای دستگیر کردن محبوسین فراری و فراریهای نظامی

(ششم) برای دستگیر کردن قطاع‌الطریق و مرتکبین جنحه و جنایت در موقعیکه عده آنها زیاد باشد یا احتمال مجادله از طرف آنها برود.

(هفتم) برای بر طرف کردن شورش و اغتشاشات.

‌تبصرهٔ اول – در جاهائیکه محبوسین و توقیف‌شدگان هستند و نظمیه و ضبطیه بقدر کفایت نیست برای حفظ و وقایهٔ امنیت نیز میتواند بقوای نظامی رجوع کرد.

تبصرهٔ دوم – هنگام حریق برای جلوگیری از غارت و یغما بحکم رئیس نظمیه یا ضبطیه از تابین نظامی که برای مساعدت باطفاء حریق حاضر شده‌اند زنجیری تشکیل میشود که مانع از دخول مردم خارج بمحوطه‌ای که محل حریق است بشوند.

‌مادهٔ ۲ – غیر از موارد مذکوره در مادهٔ اولی در موارد ذیل نیز بموجب قوانین باید بقوهٔ نظامی رجوع نمود:

(اول) برای کشیک در قراولخانه‌ها.

(دوم) برای حضور در موقع اجراء احکام محاکم عدلیه.

(سوم) برای مساعدت بادارات و مأمورین عدلیه.

‌مادهٔ ۳ – در موارد مذکوره در مادهٔ اولی و همچنان در موارد اول و سوم مادهٔ دوم اشخاص ذیل حق رجوع بقوای نظامی را دارند:

(اول) فرمانفرماها.

(دوم) حکام.

(سوم) رؤسای بلوکات.