برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۲۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
بند دوم-دورۀ اول تقنینیه
–۲۰۹–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

‌مادهٔ ۴۲۶ – در موارد مهمه و فوق‌العاده و همچنان در موقعی که قانون جدیدی برای اجراء از مقامات عالیه بفرمانفرمائی میرسد فرمانفرما حق دارد که مجلسی از رؤسای تمام ادارات محلیه (‌که بموجب قوانین در ولایتی تشکیل شده) ترتیب داده و اگر نقصانی در قانون مشاهده شده یا اشکالی پیش آمده مراتب را از طرف تمام ادارات بمجلس وزراء تقدیم نماید و هر گاه با وجود این اقدام حکم مجلس وزراء در اجرای همان قانون صادر شد لازم است بدون تأخیر و مذاکره آن قانون بموقع اجرا گذارده شود

‌مادهٔ ۴۲۷ – فرمانفرما در موقع توقف در یکی از دهات جزو قلمرو مأموریتی خودش می‌تواند بحکام ولایات اجازه بدهد که از قلمرو مأموریتی خودشان خارج شده برای مذاکره در امور راجعه بمشاغل آنها نزد فرمانفرما بیایند

‌مادهٔ ۴۲۸ – فرمانفرماها بادارات ولایتی مطالب را تکلیف مینمایند و آنها در جواب ملاحظات خود را تقدیم می‌کنند بادارات شهری و محالی فرمانفرماها حکم میفرستند در جواب راپرت میگیرند

‌مادهٔ ۴۲۹ – قواعد ارتباط فرمانفرماها با ادارات و اشخاص نظامی علیحده مرتب و منظم بمادهٔ ۲۳۵ خواهد بود

‌چهارم – در دفترخانه فرمانفرما ‌و صاحبمنصبانی که نزد فرمانفرما هستند

مادهٔ ۴۳۰ – هر فرمانفرمائی یک دفترخانه دارد و چند نفر صاحبمنصب در نزد فرمانفرما برای انجام مأموریت‌های مخصوص مقیمند.

‌مادهٔ ۴۳۱ – عدهٔ اجزای دفترخانهٔ فرمانفرما بموجب قانون علیحده تعیین خواهد شد