برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۰۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۱۹۳–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

(سیم) توقیف فراریان نظامی و غیره و اشخاص مجهول‌الحال و تسلیم آنها بمأمورین ضبطیه.

(چهارم) اخبار مأمورین ضبطیه از اتفاقات فوق‌العاده و جنحه و جنایات و اغتشاشی که در ناحیه روی داده و کذالک دادن اسامی اشخاصیکه بدون اجازه ضابط (‌مباشر) از ناحیه بنه‌کن خارج شده‌اند.

(پنجم) اقدامات اولیه در جلوگیری از امراض مسریه مابین مردم و حشم و حریق و طغیان آب و سایر ترتیبات و اخبار مأمورین ضبطیه بلاتأخیر.

(ششم) اقدامات لازمه برای جلوگیری از جنحه و جنایت و اقدامات برای کشف جنحه و جنایت و مقصرین و تسلیم آنها به مأمورین ضبطیه.

(هفتم) نظارت صحت راه‌ها و کوچه‌ها و پل‌ها و معابر.

(هشتم) مراقبت این که کدخداها و سایر اشخاصیکه در ادارهٔ ضبطیه‌اند تکالیف بخود را مجری دارند.

(نهم) نظارت در وصول مالیات و عوارض دولتی و اجرای تکالیف عسکری.

(دهم) نظارت بوجوه و اموال متعلقه بناحیه و مسئولیت صرف آن وجوه بطور صحیح.

(یازدهم) نظارت بمکاتب و مریضخانه‌ها و ادارات خیریه که بخرج اهالی ناحیه تأسیس شده است.

(دوازدهم) نظارت بترتیبات دفتر نفوس در قراء و مراقبت بصحت آن.

مادهٔ ۳۷۰ – ضابط (‌مباشر) مکلف است که تقاضای مشروع مأمورین عدلیه و ادارات ضبطیه را بلاعذر و تأخیر بموقع اجرا بگذارد.

تبصره – احکام و اوامر ادارات ضبطیه را آنچه که راجع بضابط (‌مباشر) است دهباشی بمشارالیه ابلاغ مینماید که بتوسط ضابط (‌مباشر) بموقع اجراء گذاشته شود