برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۰۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۱۹۲–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

فصل نهم - در تشکیل اداره ناحیتی

‌اول – قواعد عمومی

‌مادهٔ ۳۶۵ – امور ادارهٔ هر ناحیه محول است بعهدهٔ شخصیکه موسوم است بضابط (مباشر).

‌مادهٔ ۳۶۶ – ضابط بتصویب نایب‌الحکومه و امضای حاکم ولایت بسمت خود استقرار مییابد.

‌مادهٔ ۳۶۷ – برای اداره نمودن امور ناحیه اداره‌ای تشکیل میشود که موسوم است بادارهٔ ناحیتی مقر ادارهٔ ناحیتی و ضابط (‌مباشر) یا دهی است که در وسط سایر دهات جزو ناحیه واقع شده و یا قصبه‌ای که از حیث آبادانی تجارت و حرفت و صنعت اهمیتی نسبت بدهات دارد.

‌دوم – در باب ضابط (‌مباشر)

‌مادهٔ ۳۶۸ – حفظ و وقایه امنیت و رفاهیت و انتظام امور ناحیه بعهدهٔ ضابط (مباشر) است و کدخداهای دهات تابع او هستند.

‌مادهٔ ۳۶۹ – از امور ضبطیه آنچه راجع بضابط (‌مباشر) است از قرار ذیل است:

(اول) اعلان و انتشار قوانین دولتی و احکام و غیره بحکم مأمورین ضبطیه و مراقبت اینکه قوانین جعلی و اخبار بی‌اصل اعلام و انتشار نیابد.

(دوم) حفظ و وقایهٔ امنیت و اقدامات اولیه در جلوگیری از اغتشاش و حرکات خلاف قاعده تا آنکه حکم مأمورین ضبطیه برسد.