برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۹۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
بند دوم-دورۀ اول تقنینیه
–۱۸۱–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

‌مادهٔ ۳۰۷ – شرایط دخول نواب و عمال ضبطیه بخدمت نظمیه از قرار ذیل است:

(اولا) تابعیت ایرانیه.

(ثانیاً) سن که کمتر از بیست و پنج نباید باشد.

(ثالثاً) برای نواب داشتن شهادت‌نامه تحصیل لامحاله از یکی از مکاتب ابتدائیه و برای تابین نظمیه سواد فارسی.

‌مادهٔ ۳۰۸ – اشخاصیکه صلاحیت دخول بخدمت نظمیه را موافق مادهٔ قبل دارند در پایتخت اول جزو ردیف نظمیه محسوب میشوند و بعد از‌ دادن امتحانات در مکتب نظمیه داخل خدمت واقعی خواهند شد و هر گاه نواب و تابین لیاقت و استعداد نداشته باشند اخراج خواهند شد.

مادهٔ ۳۰۹ – از نواب و تابین آنهائیکه سه سال باین سمت در خدمت نظمیه بوده‌اند و تجارب لازمه را تحصیل کرده‌اند میتوانند یکدفعه داخل‌خدمت واقعی بشوند بشرطیکه رعایت مادهٔ ۳۰۱ و ۳۰۶ شده باشد.

‌مادهٔ ۳۱۰ – تابین نظمیه در خدمت دولتی محسوب خواهند شد ولی حق ارتقاء بدرجه صاحبمنصبی را نخواهند داشت.

‌مادهٔ ۳۱۱ – نواب و تابین نظمیه بسه درجه منقسم می‌شوند و برای تشویق خدمت صادقانه هر پنج سال از درجه سفلی بدرجه علیا ارتقاء می‌یابند نایبی که از درجه اولی باشد و یکی از مکاتب ابتدائیه را تمام کرده باشد در صورت خدمات صادقانه و ابراز کفایت میتواند معاون کدخدای محله واقع شود و کذالک پلیسی که سواد کافی دارد و از درجه اولی است میتواند بعد از دادن امتحانات لازمه نایب شود.

‌تبصره – درجات تابین نظمیه از این قرار است دهباشی پلیس و گزمه.

‌مادهٔ ۳۱۲ – نواب و تابین نظمیه را نمیتوان بکار دیگری گماشت ولو آن کار موقتی باشد.