برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۹۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۱۷۸–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

معاونش ادارهٔ ضبطیه محلیه را تشکیل میدهد و ادارهٔ مزبوره نیز دارای دفترخانه‌ای خواهد بود که بقدر لزوم منشی و محرر و اجزاء خواهد داشت.

‌مادهٔ ۲۹۲ – تقسیم نواب و پلیس و گزمه و مستخدمین دفترخانه‌های محلات بمحلات مختلف بسته بصوابدید رئیس نظمیه یا بیگلربیگی است.

‌مادهٔ ۲۹۳ – در هر محله باید محبس نظمیه برای توقیف اشخاص لازم دایر شود و این محبس‌ها هر کدام در تحت نظارت ناظمی خواهد بود و در هر محبس باید چند رختخواب در اطاق علیحده برای مرضی در تحت نظارت اطبای نظمیه باشد.

‌مادهٔ ۲۹۴ – در پایتخت ادارهٔ نظمیه نیز نظمیه ردیفی (‌ذخیره) خواهد داشت و این نظمیه مرکب خواهد بود از یکنفر رئیس و چند نفر نواب و تابین در این اداره مکتبی نیز ایجاد خواهد شد برای تهیه و حاضر کردن نواب و تابین ردیف – معلمین این مکتب صاحبمنصبان و نواب نظمیه خواهند بود.

‌مادهٔ ۲۹۵دد شهر پایتخت و شهرهای بزرگ علاوه بر نظمیه مذکور در مواد فوق‌الذکر نظمیهٔ تفتیشی نیز مؤسس و مقرر است فهرست اسامی این‌نوع شهرها را وزیر داخله مرتب و اعلام خواهد نمود.

‌مادهٔ ۲۹۶ – نظمیهٔ تفتیشی مرکب است از یک نفر رئیس و یک نفر معاون و مأمورین مخصوصی و نواب و عمال نظمیه.

‌مادهٔ ۲۹۷ – ادارهٔ اطفائیه در شهرهای لازم مرکب است از رئیس اطفائیه و مأمورین اطفائیه در محلات شهری و انبار اطفائیه و عمال اطفائیه که در تحت ریاست مأمورین اطفائیه واقعند.

‌مادهٔ ۲۹۸ – شکل و ترتیب لباس صاحبمنصبان و تابین نظمیه را و همچنان نوع اسلحه‌ای را که باید داشته باشند وزیر داخله موافق دستورالعمل جداگانه مرتب و بادارات نظمیه اعلام خواهد کرد.