برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۸۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۱۷۴–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

‌تبصره – دوایر ضبطیه همان بلوک یا بلوک دیگر یک حکم دارد مقصود این است که مدیر هر یک از دوایر ضبطیه ولایتی میتواند با تمام دوایر ضبطیه‌آن ولایت مکاتبه نماید.

‌مادهٔ ۲۷۳ – هر گاه در حکم ادارهٔ ضبطیه مدیر ضبطیه چیزی مشاهده کند که علانیه برخلاف قوانین باشد مدیر مزبور اجرای آن حکم را نکرده باداره ضبطیه ملاحظات خود را تقدیم نماید و چنانچه مجدداً همان حکم صادر شد حکم ادارهٔ ضبطیه را اجرا نموده فوراً مراتب را باطلاع ادارهٔ ولایتی برساند.

‌مادهٔ ۲۷۴ – هر گاه مدیر ضبطیه بخواهد بادارهٔ ضبطیه برای کاری برود باید قبل از وقت تحصیل اجازه کرده بعد برود ولی در موارد فوق‌العاده میتواند بدون اجازه در اداره ضبطیه حاضر شود بشرطی که قبل از حرکت مدیر دایره ضبطیه همجوار را که قبل از وقت بحکم ادارهٔ ضبطیه برای این‌گونه موارد قائم‌مقام معین شده است اخبار نماید.

‌مادهٔ ۲۷۵ – مدیرهای ضبطیه نظارت باعمال ناظمین ضبطیه و ده‌باشیها دارند و اگر رفتار خلاف قاعده از آنها مشاهده نمایند ملاحظات خود را در عزل آنها بادارهٔ ضبطیه اظهار میدارند.

‌تبصره – مدیر ضبطیه نباید بوجه‌من‌الوجوه تابین ضبطیه را که در ادارهٔ او هستند بکارهای شخصی خود بگمارد.

سوم – در وظایف تابین ضبطیه

‌مادهٔ ۲۷۶ – وظایف ناظمین ضبطیه (‌معاون مدیر ضبطیه) موافق دستورالعملی است که وزارت داخله باطلاع وزارت عدلیه و سایر وزارتخانه‌ها مرتب خواهد نمود.

‌مادهٔ ۲۷۷ – وظایف ناظمین ضبطیه و ده‌باشیها اجرای اوامر ادارهٔ ضبطیه