برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۷۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینه
–۱۵۷–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

(پنجم) ملاحظه اشخاصی که در سر راه مرده‌اند و معین کردن اینکه آنها را کشته‌اند یا باجل خود مرده‌اند.

(ششم) جمع‌آوری اطفال گم‌شده و سر راه گذارده شده و نگاهداری از آنها و تحقیقات لازمه در پیدا کردن اولیای آنها و کمک بضعفا و مرضائیکه از منزل و مأوای خود دور افتاده‌اند.

(هفتم) دادن راپورت وقایع برؤسا و یک نسخه مستقیماً بحاکم ولایت.

(هشتم) در صورتی که در رودخانه‌ها و آب‌ها سواحل دریا کرجی یا کشتی بشکند یا غرق شود باید سرنشین آنها را حتی‌المقدور نجات بدهند و‌اموال آنها را حفظ کنند.

(نهم) حفظ موقتی اموال متوفیات غربائیکه وارث و ولی حاضر نداشته باشند و اطلاع باولیای آنها دادن.

(دهم) مساعدت بادارهٔ اطفائیه و جلوگیری از حریق در بیابانها و جنگلها و غیره.

(یازدهم) اقدامات لازمه برای جلوگیری از امراض مسریه موافق دستورالعملهای اداره حفظ‌الصحه و نظارت اجرای قوانین حفظ‌الصحه.

(دوازدهم) اقدامات لازمه برای رفع امراض مسریه در میان حشم و دواب.

(سیزدهم) حفظ و وقایهٔ امنیت طرق و شوارع و نظارت صحت راهها و پلها و معابر و غیره و اجرای تکالیفی که از بابت نگاهداشتن راهها باهالی مجاور وارد میآید.

(چهاردهم) مراقبت در اینکه حریق یا طغیان آب اتفاق نیفتد و اقدامات لازمه در این باب بعمل آید.

(پانزدهم) نظارت پاکیزگی در قصبات و دهات و مراقبت در اینکه بناهای جدید که موافق نقشه و دستورالعملهای مقرره ساخته شود.

(شانزدهم) نظارت بکاروانسراها و قهوه‌خانه‌ها و مهمانخانه‌ها و چلوپزخانه‌ها و کلیهٔ جائیکه محل اکل و شرب عمومی است و مراقبت در اجرای قوانین راجعه باین جاها