برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۵۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۳۹–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

سوم – در ترتیب اجلاسات اداره ولایتی و حقوق و تکالیف اعضای آن

‌مادهٔ ۱۴۴ – صدر مجلس مشاوره ولایتی جای رئیس یعنی حاکم ولایت است بعد از حاکم معاون می‌نشیند و بعد از او مستشار اول و بعد سایر‌ اعضاء به‌ترتیب رتبه و مقام آنها بعد معین‌الاداره.

مادهٔ ۱۴۵ – در موقع تعطیل تابستان اعضای ادارهٔ ولایتی در صورتیکه کارشان متراکم نشده باشد میتوانند باجازهٔ حاکم مرخصی گرفته تعطیل نمایند ولی در ادارهٔ ولایتی باید اقلا سه نفر از اعضاء بمانند سایرین هم هر وقت حضور آنها لازم شد باید مراجعت نمایند.

‌مادهٔ ۱۴۶ – تکالیف معاون حاکم در ادارهٔ ولایتی از قرار تفصیل است: (اول) – او معاون بلاواسطه حاکم است در اداره کردن کلیه امور ولایتی – (دوم) – مراقب و مواظب صحت امور و انتظام کارهای اداره ولایتی است و نظارت مخصوصی در انتظام امور دفترخانه آن اداره دارد – (سوم) – در صورت غیبت حاکم از ولایت بهر جهتی که باشد معاون مدیر ولایت است – (چهارم) – در صورت غیبت حاکم از کرسی ولایت برای محال گردشی معاون کفیل امور ولایتی است و از طرف حاکم کاغذها را بسمت کفالت امضاء میکند – (پنجم) برای اینکه معاون حاکم از وضع امور مطلع باشد حتی‌المقدور در اجلاسات کمیسیونها و کمیته‌ها (‌انجمنها) که در تحت ریاست حاکم‌برای انجام امور تشکیل مییابد حاضر شده صورت مجلس را امضا مینماید – (ششم) – در مواردی که کسی از اقدامات صاحبمنصبان و مستخدمین دولتی در محکمه بدایت شکایت نموده از دولت مطالبه خسارت نماید باید معاون حاکم در دیوانخانه مزبوره حاضر شده در حضور او