برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۰۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۹۴–
قانون بلدیه

۷۹ – برای قراردادهای انجمن بلدیه در مواد ذیل باید اقلاً دو ثلث از اعضاء حاضر باشند (اولا) در باب فروش اموال غیرمنقوله متعلق بشهر و خرید اموال غیرمنقوله برای شهر (ثانیاً) تعیین قیمت اراضی که برای ساختن ابنیه باشخاص متفرقه فروخته می‌شود و یا برای تصحیح نقش شهر ابتیاع می‌شود (ثالثاً) استقراضات و ضمانات که از طرف شهر میشود (رابعاً) تبدیل عوارض جنسی بنقدی (خامساً) تعیین مسئولیت مستخدمین اداره بلدیه و دوائر جزو آن.

۸۰ – غیر از مواردیکه در ماده هفتاد و پنج اشاره شده است سایر امور راجعه بانجمن بلدیه باکثریت آراء حل و تسویه میشود و در صورت تساوی آراء رأی رئیس دو رأی محسوب می‌شود هیچ عضوی بیش از یک رأی ندارد و رأی خود را نمی‌تواند بدیگری محول کند.

۸۱ – در باب تعیین مستخدمین اداره بلدیه و دوایر جزو آن و مقرری آنها و مسئولیت اجزا و مستخدمین رأی مخفی گرفته می‌شود ولی در سایر امور انجمن مختار است رأی مخفی یا علنی بگیرد.

۸۲ – تمام قراردادهای انجمن بلدیه باید در دفتری ثبت شده بامضای رئیس انجمن و اعضایی که در مذاکرات شرکت داشته‌اند برسد و صورت‌مجلس را منشی انجمن و منشی اداره بلدیه نیز امضا مینماید و ترتیب دفاتر بعهده منشی‌های مزبوره است.

۸۳ – کلیه قراردادهای انجمن بلدیه با منضمات آن باید بتوسط رئیس انجمن برای حاکم محل فرستاده شود و آنچه که باید در روزنامجات طبع و نشر شود با تصویب انجمن برای اطلاع اهالی شهر اعلان و اعلام خواهد شد.

۸۴ – از قراردادهای انجمن آنچه باید بامضای حاکم یا وزیر داخله برسد بعد از امضاء بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

۸۵ – از قراردادهای انجمن بلدیه آنچه که باید بامضای حاکم برسد از این قرار است: (اولا) تعیین قیمت اراضی شهر که باید فروخته یا ابتیاع شود (ثانیاً) استقراضات و ضماناتی که از طرف شهر میشود (ثالثاً) تعدیل و تسهیل نرخ نان و گوشت و سایر ارزاق (رابعاً) کرایه کالسکه و درشکه و تراموای و سایر وسایل حمل و نقل (خامساً) تغییر در نقشه شهر و ترتیب نقشه‌های جدیده (سادساً) حقوقی که از سفاین در اسکله‌هائیکه بخرج شهر درست شده اخذ میشود (سابعاً) کلیه دستورالعمل‌هایی که انجمن بلدیه برای ادارات بلدیه و ادارات خیریه که در اداره شهر است ترتیب میدهد.

۸۶ – از قراردادهای انجمن بلدیه آن چه که باید بامضای وزیر داخله برسد از این قرار است: (اولا) تسعیر عوارض جنسی شهر (ثانیاً) بخرج شهر کوچه‌ها و پیاده‌روها را پاک کردن و نگاهداشتن مستحفظین حریق و تنظیفات بلدیه و ترتیب زیرآب سازی‌ها (ثالثاً) فروش و