برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۹۶۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
— ۳۴۸ —

  سعدیا گر قدمت راه بپایان نرساند باری اندر طلبش عمر بپایان برسانی  

۶۱۹ – ب

  چرا بسرکشی از من[۱] عنان بگردانی؟ مکن که بیخودم اندر جهان بگردانی  
  ز دست عشق[۲] تو یکروز دین بگردانم چه گردد[۳] ار دل نامهربان بگردانی[۴]؟  
  گر اتفاق نیفتد قدم که رنجه کنی بذکر ما چه شود گر زبان بگردانی؟  
  گمان مبر که بداریم دستت از فتراک بدین قدر که تو از ما عنان بگردانی  
  وجود من چو قلم سر نهاده بر خط تست بگردم[۵] ار بسرم همچنان بگردانی  
  اگر قدم ز من ناشکیب واگیری و گر نظر ز من ناتوان بگردانی  
  ندانمت ز کجا آن سپر بدست آید که تیر آه من از آسمان بگردانی  
  گرم ز پای سلامت بسر دراندازی ورم ز دست ملامت بجان بگردانی  
  سر ارادت سعدی گمان مبر هرگز که تا قیامت ازین آستان بگردانی  

۶۲۰ – ط

  فرّخ صباح آنکه تو بر وی نظر کنی فیروز روز آنکه تو بروی گذر کنی  
  آزاد بندهٔ که بود در رکاب تو خرّم ولایتی که تو آنجا سفر کنی  
  دیگر نبات را نخرد مشتری بهیچ یکبار اگر تبسم همچون شکر کنی  
  ای آفتاب روشن و ای سایهٔ همای ما را نگاهی از تو تمناست اگر کنی[۶]  
  من با تو دوستی و وفا کم نمیکنم چندانکه دشمنی و جفا بیشتر کنی  
  مقدور من سریست که در پایت افکنم گر زانکه التفات بدین مختصر کنی  

  1. ما.
  2. جور.
  3. باشد.
  4. در بعضی از نسخ بیت چنین است:
      چو دانی از دل خلقی که مهربان تو اند چه باشد ار دل نامهربان بگردانی؟  
  5. نگردم.
  6. متن مطابقست با نسخ معتبر و قدیم و در نسخ دیگر: تمناست گر کنی.