برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۸۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
— ۸۷ —

که طوفان بلای عالم نفسانی و حیوانیست و خانه برانداز صفات جسمانی و مغرق متولدات شهوانی روانه میکند، و از ابر عنایت باران عاطفت می‌باراند، و در معرض غرقاب طوفانی و سیلاب[۱] بلا و ابتلای ربانی الهامات الطاف یزدانی بنوح روح میرسد که و اصنع الفلک باعیننا ای نوح روح سفینهٔ سکینه ساخته کن و خانهٔ دل از تعلقات کونین پرداخته گردان و کنعان نفس اماره را گرچه از ازدواج روح و جسد متولد است که ان ابنی من اهلی اما چون[۲] موصوفست بوصف انه عمل غیر صالح و داغ حرمان انه لیس من اهلک بر جبین جان دارد، هر چند تو از رحمت پدرانه و کرم کریمانه با او میگوئی یا بُنی اِرکب معنا، او از جهل غافلانه و تمرد جاهلانه گوید، سآوی الی جبلِ یعصمنی مِنَ الماء و از غایت ظلومی و جهولی ازین بی‌خبر که لاعاصِمَ الیوم مِنَ امر الله. ای نوح روح دست ازین شفقت که نتیجهٔ صفات حیوانیست بدار ولا تکونن من الجاهلین. چه بصوابدید اشارت موتوا قبلَ اَن تَموتوا صلاح وقت در آنست که پیوند از فرزند دلبند منقطع کنی وآیهٔ فکان مِنَ المغرقین برخوانی[۳].

عجب حالتی است که اسرار الطاف حق که در صور اصناف خلق تعبیه دارد با هر جان که آلودهٔ شهوات و مستغرق بحر غفلات[۴] باشد کجا آشنائی دهد؟ یا آثار انوار فیض الهی در هر مشکوة سینه و مصباح دلی که زدودهٔ هوا و ریا و بی زیت[۵] تحقیق و صفاست کی روشنائی پیدا شود؟


  1. طوفانی توقیع سیلاب.
  2. متولد است مگر ان ابنی من اهلی که چون.
  3. بر او خوانی.
  4. علائق.
  5. نسخهٔ چاپ هند، بی روغن.