برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۸۲۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
— ۲۱۳ —

  هنوز با همه بدعهدیت دعا گویم هنوز با همه بی[۱] مهریت طلبکارم  
  من از حکایت عشق تو بس کنم؟ هیهات مگر اجل که ببندد زبان گفتارم  
  هنوز قصهٔ هجران و داستان فراق بسر نرفت و بپایان رسید طومارم  
  اگر تو عمر درین ماجرا کنی سعدی حدیث عشق بپایان رسد نپندارم  
  حدیث دوست نگویم مگر بحضرت دوست یکی تمام بود مطلع بر اسرارم  

۳۸۷– ط

  من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم و گر ز کینهٔ[۲] دشمن بجان رسد کارم  
  نه روی رفتنم از خاک آستانهٔ دوست[۳] نه احتمال نشستن نه پای رفتارم  
  کجا روم که دلم پای بند مهر کسیست؟ سفر کنید رفیقان که من گرفتارم  
  نه او بچشم ارادت نظر بجانب ما نمیکند، که من از ضعف ناپدیدارم  
  اگر هزار تعنت کنی و طعنه زنی من این طریق محبت ز دست نگذارم  
  مرا بمنظر خوبان اگر نباشد میل درست شد بحقیقت که نقش دیوارم  
  در آن قضیه که با ما بصلح باشد دوست اگر جهان همه دشمن شود چه غم دارم؟  
  بعشق روی تو اقرار میکند سعدی همه جهان بدر آیند گو بانکارم  
  کجا توانمت انکار دوستی کردن که آب دیده گواهی دهد باقرارم  

۳۸۸– ق

  منم این بیتو که پروای تماشا دارم کافرم گر دل باغ و سَرِ صحرا دارم  
  بر گلستان گذرم بیتو و شرمم ناید در ریاحین نگرم بیتو و یارا دارم  
  که نه بر نالهٔ مرغان چمن شیفته‌ام که نه سودای رخ لالهٔ حمرا دارم  
  بر گل روی تو چون بلبل مستم واله برخ لاله و نسرین چه تمنا دارم؟  

  1. بد.
  2. غصهٔ.
  3. تو.