برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۸۰۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
— ۱۸۹ —

  عجایب نقشها بینی خلاف رومی و چینی اگر با دوست بنشینی ز دنیا و آخرت غافل  
  در اینمعنی سخن باید که جز سعدی نیاراید که هرچ از جان برون[۱] آید نشیند لاجرم بر دل  

۳۴۶– ط، م

  مرا رسد که برآرم هزار ناله چو بلبل که احتمال ندارم ز دوستان ورقی گل  
  خبر برید ببلبل که عهد میشکند گل تو نیز اگر بتوانی ببند بار تحوّل  
  اما اُخالص وُدی الم اراعک جهدی فکیف تَنقض عَهدی و فیم تَهجرنی؟ قُل  
  اگر چه مالک رقی و پادشاه بحقی همت حلال نباشد ز خون بنده تغافل  
  مَن المبلغُ[۲] عَنی اِلی مُعذب قلبی اِذا جرحتَ فؤادی بسیف لحظک فاقتل  
  تو آن کمند نداری که من خلاص بیابم اسیر ماندم و درمان تحملست و تذلّل  
  لَا وضحن بسرّی و لو تهتک ستری اِذالاحبة ترضی دع اللوائم تعذل  
  وفا و عهد مودت میان اهل ارادت نه چون بقای[۳] شکوفست و عشقبازی بلبل  
  تمیل بین یدینا و لا تمیل الینا لقد شددت علینا الام تعقد؟ فاحلل  
  مرا که چشم ارادت بروی و موی تو باشد دلیل صدق نباشد نظر بلاله و سنبل  
  فتات[۴] شعرک مسک ان[۵] اتخذت عبیرا و حشو ثوبک ورد و طیب فیک[۶] قرنفل  
  تو خود تامل سعدی نمیکنی که ببینی که هیچ بار ندیدت که سیر شد ز تأمل  

۳۴۷– خ

  جزای آنکه نگفتیم شکر روز وصال شب فراق نخفتیم لاجرم ز خیال  
  بدار یکنفس ای قائد این[۷] زمام جمال[۸] که دیده سیر نمیگردد از نظر بجمال  
  دگر بگوش فراموش عهد سنگین دل پیام ما که رساند مگر نسیم شمال؟[۹]  

  1. سخن کز جان برون.
  2. فمن یبلغ.
  3. وفای.
  4. فداک.
  5. اذ.
  6. وفبک شم.
  7. ای ساربان.
  8. در بعضی نسخ چاپی: جمل.
  9. این بیت در بیشتر نسخه‌ها و قدیمترین آنها نیست.