برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۷۶۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
— ۱۵۷ —

  سنبل نشانده بر گل سوری نگه کنید عنبرفشانده گرد سمن‌زار بنگرید  
  امروز روی یار بسی خوبتر ز دیست امسال کار من بتر از پار بنگرید  
  در عهد شاه عادل اگر فتنه نادرست اینچشم مست و فتنهٔ خونخوار بنگرید  
  گفتار بشنویدش و دانم که خود ز کبر با کس سخن نگوید، رفتار بنگرید  
  آندم که جعد زلف پریشان برافکند صد دل بزیر طره طرّار بنگرید  
  گنجیست درج درّ عقیقین آن پسر بالای گنج حلقه زده مار بنگرید  
  چشمش بتیغ غمزهٔ خونخوار خیره کش شهری گرفت قوت بیمار بنگرید  
  آتشکدست باطن سعدی ز سوز عشق سوزی که در دلست در اشعار بنگرید  
  دی گفت سعدیا من از آنِ توام بطنز این عشوهٔ دروغ دگربار بنگرید  

حرف ر

۲۹۳– م

  آفتابست آن پریرخ یا ملایک یا بشر قامتست آن یا قیامت یا الف یا نیشکر  
  هَدّ صبری ما تولی رَدّ عَقلی ما ثنا صاد قلبی ما تَمشیّ زاد وجدی ما عَبر  
  گلبنست آن یا تن نازک نهادش یا حریر[۱] آهنست آن یا دل نامهربانش یا حجر  
  تِهت و المطلوب عندی کیف حالی ان نآ؟ حِرت و المامول نحوی ما احتیالی ان هجر؟  
  باغ فردوسست گلبرگش نخوانم یا بهار جان شیرینست خورشیدش نگویم یا قمر  
  قُل لِمن یَبغی فراراً مِنه هل لی سُلوة ام علی التقدیر انی ابتغی، اَین المفر؟  
  بر فراز سرو سیمینش چو بخرامد بناز چشم شورانگیز بین تا نجم بینی بر شجر  
  یکره المحبوب وصلی اَنتهی عما نهی یَرسم المنظور قتلی اَرتَضی فیما اَمَر  
  کاش اندک مایه نرمی در خطابش دیدمی ور مرا عشقش بسختی کشت سهلست اینقدر  

  1. تجدیدنظر: گلبنست آن یا تن نازک میانش یا حریر