برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۷۵۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
— ۱۴۱ —

  ره ندیدم چو برفت از نظرم صورت دوست همچو چشمی که چراغش ز مقابل برود  
  موج ازین بار چنان کشتی طاقت بشکست که عجب دارم اگر تخته بساحل برود  
  سهل بود آنکه بشمشیر عتابم میکشت قتل صاحبنظر آنست که قاتل برود  
  نه عجب گر برود قاعدهٔ صبر و شکیب پیش هر چشم که آن قد و شمایل برود  
  کس ندانم که درین شهر گرفتار تو نیست مگر آنکس که بشهر آید و غافل برود  
  گر همه عمر ندادست کسی دل بخیال چون بباید بسر راه تو بی‌دل برود  
  روی بنمای که صبر از دل صوفی ببری پرده بردار که هوش از تن عاقل برود  
  سعدی ار عشق نبازد چکند ملک وجود؟ حیف باشد که همه عمر بباطل برود  
  قیمت وصل نداند مگر آزردهٔ هجر مانده آسوده بخسبد چو بمنزل برود  

۲۶۴– ط

  هر که مجموع نباشد بتماشا نرود یار با یار سفرکرده بتنها نرود  
  باد آسایش گیتی نزند بر دل ریش صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود  
  بر دل آویختگان عرصهٔ عالم تنگست کانکه جائی بگل افتاد دگر جا نرود  
  هرگز اندیشهٔ یار از دل دیوانهٔ عشق[۱] بتماشای گل و سبزه و صحرا نرود  
  بسر خار مغیلان بروم با تو چنان بارادت، که یکی بر سر دیبا نرود  
  با همه رفتن زیبای تذرو اندر باغ که[۲] بشوخی برود پیش تو زیبا نرود  
  گر تو ای تخت سلیمان بسر ما زین دست رفت خواهی، عجب ار مورچه در پا نرود  
  باغبانان بشب از زحمت بلبل چونند؟ که در ایام گل از باغچه غوغا نرود  
  همه عالم سخنم رفت و بگوشت نرسید آری آنجا که تو باشی سخن ما نرود  
  هر که ما را بنصیحت ز تو می‌پیچد روی گو بشمشیر که عاشق[۳] بمدارا نرود  
  ماه رخسار بپوشی تو بُت یغمائی[۴] تا دل خلقی ازین شهر بیغما نرود  

  1. هرگز اندیشهٔ عشق از دل دیوانه ما.
  2. کو، گر.
  3. گو بشمشیر بزن کو.
  4. تجدیدنظر: ماه رخسار نپوشی تو بت یغمائی