برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۷۴۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
— ۱۳۹ —

۲۶۰– ب

  من چه در پای تو ریزم که خورای تو بود سر نه چیزست که شایستهٔ پای تو بود  
  خرّم آنروی که در روی تو باشد همه عمر وین نباشد مگر آنوقت که رای تو بود  
  ذرّهٔ در همه اجزای من مسکین نیست که نه آن ذرّه معلق بهوای تو بود  
  تا ترا جای شد ای سرو روان در دل من هیچکس می‌نپسندم که بجای تو بود  
  بوفای تو که گر خشت زنند از گل من همچنان در دل من مهر و وفای تو بود  
  غایت آنست که ما در سر کار تو رویم[۱] مرگ ما باک نباشد چو بقای تو بود  
  من پروانه صفت پیش تو ای شمع چگل گر بسوزم گنه من نه خطای تو بود  
  عجبست آنکه ترا دید و حدیث تو شنید که همه عمر نه مشتاق لقای تو بود  
  خوش بود نالهٔ دلسوختگان از سر درد خاصه دردی که بامید دوای تو بود  
  ملک دنیا همه با همت سعدی هیچست پادشاهیش همین بس که گدای تو بود[۲]  

۲۶۱– ط

  یا رب شب دوشین چه مبارک سحری بود کو را بسر کشتهٔ هجران گذری بود  
  آن دوست که ما را بارادت نظری هست با او،[۳] مگر او را بعنایت نظری بود  
  من بعد حکایت[۴] نکنم تلخی هجران[۵] کان میوه که از صبر برآمد شکری بود  
  روئی نتوان گفت که حسنش بچه ماند گوئی که در آن نیمشب از روز دری بود  
  گویم قمری بود کس از من نپسندد باغی که بهر شاخ درختش قمری بود  
  آندم که خبر بودم ازو تا تو نگوئی کز خویشتن و هر که جهانم خبری بود  

  1. شکل غلط قبلی: غایت آنست سر در سر کار تو رویم
  2. در بعضی از نسخ این بیت نیز هست:
      سالها قبلهٔ صاحبنظران خواهد بود بر زمینی که نشان کف پای تو بود  

    (و نیز رجوع شود بغزل خواجه حافظ: تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود)

  3. با ما.
  4. در یک نسخهٔ قدیم: شکایت.
  5. ما صبر دگرباره نگوئیم که تلخست.