برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۷۴۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
— ۱۳۷ —

  پارس در سایهٔ اقبال اتابک ایمن لیکن از نالهٔ مرغان چمن غوغا بود[۱]  
  شکرین پسته دهانی بتفرج[۲] بگذشت که چگویم نتوانگفت که چون زیبا بود  
  یعلم[۳] الله که شقایق نه بدان لطف و، سمن نه بدان بوی و، صنوبر نه بدان بالا بود  
  فتنهٔ سامریش در نظر[۴] شورانگیز نفس عیسویش در لب شکرخا بود  
  من در اندیشه که بُت یا مه نو یا ملکست یا رب پیکر مه‌روی ملک سیما بود[۵]  
  دل سعدی و جهانی بدمی غارت کرد همچو نوروز که بر خوان ملک یغما بود  

۲۵۷– ب

  از دست دوست هر چه ستانی شکر بود وز دست غیر دوست تبرزد تبر بود  
  دشمن گر آستین گل افشاندت بروی از تیر چرخ و سنگ فلاخن بتر بود  
  گر خاکپای دوست خداوند شوق را در دیدگان کشند جلای بصر بود  
  شرط وفاست آنکه چو شمشیر برکشد[۶] یار عزیز، جان عزیزش[۷] سپر بود  
  یا رب هلاک من مکن الا بدست دوست تا وقت جان سپردنم اندر نظر بود  
  گر جان دهی و گر سر بیچارگی نهی در پای دوست هر چه کنی مختصر بود  
  ما سر نهاده‌ایم تو دانی و تیغ و تاج تیغی که ماهروی زند تاج سر بود  
  مشتاق را که سر برود در وفای یار آنروز روز دولت و روز[۸] ظفر بود  
  ما ترک جان از اول این کار گفته‌ایم آنرا که جان عزیز بود در خطر[۹] بود  
  آن کز بلا بترسد و از قتل غم خورد او عاقلست و شیوهٔ مجنون دگر بود  
  با نیم پختگان نتوان گفت سوز عشق خام از عذاب سوختگان بی‌خبر بود  
  جانا دل شکستهٔ سعدی نگاه دار دانی که آه سوختگان را اثر بود  

۲۵۸– ط

  مرا راحت از زندگی دوش بود که آن ماه رویم در آغوش بود  

  1. تجدیدنظر: لیکن از نالهٔ مرغان بچمن غوغا بود
  2. بتنعم.
  3. علم.
  4. در دهن.
  5. شکل غلط قبلی: یا پری پیکر مه روی..
  6. برکشید.
  7. عزیزت.
  8. فتح و.
  9. بر حذر.