برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۷۴۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
— ۱۳۰ —

۲۴۳– ق

  زلف او بر رخ چو جولان میکند مشک را در شهر ارزان میکند  
  جوهریّ عقل در بازار حُسن قیمت لعلش بصد جان میکند  
  آفتاب حُسن او تا شعله زد ماه رخ در پرده پنهان میکند  
  من همه قصد وصالش میکنم وآن ستمگر عزم هجران میکند  
  گر نمکدان پرشکر خواهی مَترس[۱] تلخئی کان شکرستان میکند  
  تیر مژگان و کمان ابروش عاشقان را عید قربان میکند  
  از وفاها هر چه بتوان میکنم وز جفاها هر چه نتوان میکند  

۲۴۴– ط

  یار با ما بیوفائی میکند بی گناه از من جدائی میکند  
  شمع جانم را بکشت آن بیوفا جای دیگر روشنائی میکند  
  میکند با خویشخود بیگانگی با غریبان آشنائی میکند  
  جوفروشست آن نگار سنگدل با من او گندم‌نمائی میکند  
  یار من اوباش و قلاشست و رند بر من او خود پارسائی میکند  
  ای مسلمانان بفریادم رسید کان فلانی بیوفائی میکند  
  کشتی عمرم شکستست از غمش از من مسکین جدائی میکند  
  آنچه با من میکند اندر زمان آفت دور سمائی میکند  
  سعدی شیرین سخن در راه عشق از لبش بوسی گدائی میکند  

۲۴۵– ط

  هر که بی او زندگانی میکند گر نمیمیرد گرانی میکند  
  من بر آن بودم که ندهم دل بعشق[۲] سروبالا دلستانی میکند  

  1. بیشتر نسخه‌ها: مپرس.
  2. بکس.