برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۷۱۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
— ۱۰۴ —

  نه چنین حساب[۱] کردم چو تو دوست میگرفتم که ثنا و حمد گوئیم و جفا و ناز باشد  
  دگرش چو بازبینی غم دل مگوی سعدی که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد  
  قدمی که برگرفتی بوفا و عهد یاران اگر از بلا بترسی قدم مجاز باشد  

۱۹۵– ب

  از تو دل برنکنم تا دل و جانم باشد میبرم جور تو تا وسع و توانم باشد  
  گر نوازی چه سعادت به ازین خواهم یافت؟ ور کشی زار چه دولت به از آنم باشد؟  
  چون مرا عشق تو از هر چه جهان بازاستد چه غم از سرزنش هر که جهانم باشد؟  
  تیغ قهر ار تو زنی قوّت روحم گردد جام زهر ار تو دهی قوت روانم باشد  
  در قیامت چو[۲] سر از خاک لحد بردارم گرد سودای تو بر دامن جانم باشد  
  گر ترا خاطر[۳] ما نیست خیالت بفرست تا شبی محرم اسرار نهانم باشد  
  هر کسی را ز لبت خشک تمنائی هست من خود این بخت ندارم که زبانم باشد  
  جان برافشانم اگر سعدی خویشم خوانی سَرِ این دارم اگر طالع آنم باشد  

۱۹۶– ب

  سر جانان ندارد هر که او را خوف جان باشد بجان گر صحبت جانان برآید رایگان باشد  
  مغیلان چیست تا حاجی عنان از کعبه برپیچد؟ خَسک در راه مشتاقان بساط پرنیان باشد  
  ندارد با تو بازاری مگر شوریده اسراری که مهرش در میان جان و مهرش بر دهان باشد  
  پریرویا چرا پنهان شوی از مردم چشمم؟ پری را خاصیت[۴] آنست کز مردم نهان باشد  
  نخواهم رفتن از دنیا مگر در پای دیوارت که تا در وقت جان دادن سرم بر آستان باشد  
  گر از رای تو برگردم بخیل و ناجوانمردم روان از من تمنا کن که فرمانت روان باشد  
  بدریای غمت غرقم گریزان از همه خلقم گریزد[۵] دشمن از دشمن که تیرش در کمان باشد  
  خلایق در تو حیرانند و جای حیرتست الحق که مه را بر زمین بینند و مه بر آسمان باشد  

  1. قیاس.
  2. بقیامت که.
  3. رغبت.
  4. بلی خوی پری، ولی خوی پری.
  5. بسان، بترسد.