برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۷۱۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
— ۱۰۰ —

  سعدی ز خود برون شو گر مرد راه عشقی کانکس رسید در وی کز خود قدم برون زد  

۱۸۷– ب

  هشیار کسی باید کز عشق بپرهیزد وین طبع که من دارم با عقل نیامیزد  
  آنکس که دلی دارد آراستهٔ معنی[۱] گر هر دو جهان باشد در پای یکی ریزد  
  گر سیل عقاب آید شوریده نیندیشد ور تیر بلا بارد دیوانه نپرهیزد  
  آخر نه منم تنها در بادیهٔ سودا عشق لب شیرینت بس شور برانگیزد  
  بی‌بخت چه فن سازم تا برخورم از وصلت؟ بیمایه زبون باشد هر چند که بستیزد  
  فضلست اگرم خوانی عدلست اگرم رانی قدر تو نداند آن کز زجر تو بگریزد  
  تا دل بتو پیوستم راه همه دربستم جائی که تو بنشینی بس فتنه که برخیزد  
  سعدی نظر از رویت کوته نکند هرگز ور روی بگردانی در دامنت آویزد  

۱۸۸– ب

  بحدیث در نیائی که لبت شکر نریزد نچِمی که شاخ طوبی بستیزه برنریزد  
  هوس تو هیچ طبعی نپزد که سر نبازد ز پیِ تو هیچ مرغی نپرد که پر نریزد  
  دلم از غمت زمانی نتواند ار ننالد مژه یکدم آب حسرت نشکیبد ار نریزد  
  که نه من ز دست خوبان نَبرَم بعاقبت جان؟ تو مرا بکش که خونم ز تو خوبتر نریزد  
  دُررست لفظ سعدی ز فراز بحر معنی چه کند بدامنی دُر که بدوست برنریزد  

۱۸۹– ب

  آه اگر دست دل من بتمنا نرسد یا دل از چنبر عشق تو بمن وانرسد[۲]  
  غم هجران بسویّت‌تر ازین قسمت کن کاین همه درد بجان من تنها نرسد  
  سرو بالای منا گر بچمن برگذری سرو بالای ترا سرو ببالا نرسد  

  1. از معنی.
  2. تجدیدنظر: یا دل از پنجهٔ عشق تو بمن وانرسد