برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۶۵۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
— ۴۰ —

  عیشست بر کنار سمن‌زار خواب صبح[۱]؟ نی، در کنار یار سمن بوی خوشترست  
  خواب از خمار بادهٔ نوشین بامداد بر بستر شقایق خودروی خوشترست  
  روی از جمال دوست بصحرا مکن که روی در روی همنشین وفاجوی خوشترست  
  آواز چنگ و مطرب خوشگوی گو مباش[۲] ما را حدیث همدم خوشخوی خوشترست  
  گر شاهدست سبزه بر اطراف گلستان بر عارضین شاهد گلروی خوشترست  
  آب از نسیم باد زره‌روی گشته گیر مفتول زلف یار زره‌موی خوشترست  
  گو چشمه آب کوثر و بستان بهشت باش ما را مقام بر سر این کوی خوشترست  
  سعدی جفا نبرده چه دانی تو قدر یار؟ تحصیل کام دل بتکاپوی خوشترست  

۷۰– ب

  ایکه از سرو روان قد تو چالاکترست دل بروی تو ز روی تو طربناکترست  
  دگر از حربهٔ خونخوار اجل نندیشم که نه از غمزهٔ خونریز تو ناباکترست[۳]  
  چست بودست مرا کسوت معنی همه وقت باز بر قامت زیبای تو چالاکترست[۴]  
  نظر پاک مرا دشمن اگر طعنه زند دامن دوست بحمدالله از آن پاکترست  
  تا گل روی تو در باغ لطافت بشکفت پردهٔ صبر من از دامن گل چالاکترست  
  پای بر دیدهٔ سعدی نه اگر بخرامی که بصد منزلت از خاک درت خاکترست  

۷۱– ط

  دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگست ز عشق تا بصبوری هزار فرسنگست  
  برادران طریقت نصیحتم مکنید که توبه در ره عشق آبگینه بر[۵] سنگست  
  دگر بخفیه نمی‌بایدم شراب و سماع که نیکنامی در دین عاشقان ننگست  
  چه تربیت شنوم یا چه مصلحت بینم مرا که چشم بساقی و گوش بر[۶] چنگست؟  

  1. خوش.
  2. تجدیدنظر: آواز چنگ مطرب خوشگوی گو مباش
  3. در بعضی از نسخ جدید: «بی‌باک».
  4. شکل غلط قبلی: ... تو چاکترست
  5. آبگینه و.
  6. در.