برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۴۶۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
در تواضع
— ۱۲۵ —

  بناراستی دامن آلوده‌ای بناداشتی دوده اندوده‌ای[۱]  
  نه چشمی[۲] چو بینندگان[۳] راست رو نه گوشی چو مردم نصیحت شنو  
  چو سال بد از وی خلایق نفور نمایان بهم چون مه نو ز دور  
  هوا و هوس خرمنش سوخته جوی نیکنامی نیندوخته  
  سیه نامه چندان تنعم براند که در نامه جای نبشتن نماند  
  گنهکار و خودرای[۴] و شهوت پرست بغفلت شب و روز مخمور و مست  
  شنیدم که عیسی درآمد ز دشت بمقصورهٔ عابدی بر[۵] گذشت  
  بزیر آمد از غرفه خلوت نشین بپایش در افتاد سر بر زمین  
  گنهکار برگشته اختر ز دور چو پروانه حیران در ایشان ز نور  
  تأمل بحسرت کنان[۶] شرمسار چو درویش در دست سرمایه‌دار  
  خجل زیر لب عذرخواهان بسوز ز شبهای در غفلت آورده روز  
  سرشک غم از دیده باران چو میغ که عمرم بغفلت گذشت ای دریغ  
  برانداختم نقد عمر عزیز بدست از نکوئی نیاورده چیز  
  چو من زنده هرگز مبادا کسی که مرگش به از زندگانی بسی  
  برست آنکه در عهد طفلی بمرد که پیرانه سر شرمساری نبرد  
  گناهم ببخش ای جهان آفرین که گر با من آید فبئس القرین  
  نگون مانده از شرمساری سرش روان آب حسرت بشیب و برش  
  درین گوشه نالان گنهکار پیر که فریاد حالم رس ای دستگیر  

  1. در بعضی از نسخ با اضافهٔ یک بیت چنین است:
      ز تر دامنی دوده اندوده‌ای بناراستی دامن آلوده‌ای  
      بناراستی عمر آورده سر بناداشتی بسته جانرا کمر  
  2. پائی.
  3. نه پائی چو پویندگان.
  4. کام.
  5. در.
  6. تامل کنان بیخود و.