برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۳۵۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
باب اول
— ۱۶ —

* * *

  خدا ترس را بر رعیت گمار که معمار ملکست پرهیزگار  
  بداندیش تست آن و خونخوار خلق که نفع تو جوید در آزار خلق  
  ریاست بدست کسانی خطاست که از دستشان دستها بر خداست  
  نکو کار پرور نبیند بدی چو بد پروری خصم خون[۱] خودی  
  مکافات موذی بمالش مکن که بیخش برآورد باید ز بُن  
  مکن صبر بر عامل ظلم دوست که[۲] از فربهی بایدش کَند پوست  
  سرِ گرگ باید هم اوّل برید نه چون گوسفندان مردم درید  

* * *

  چه خوش گفت بازارگانی اسیر چو گردش گرفتند دزدان بتیر  
  چو مردانگی آید از رهزنان چه مردان لشکر چه خیل زنان  
  شهنشه که بازارگان را بخست در خیر[۳] بر شهر و لشکر ببست  
  کی آنجا دگر هوشمندان روند چو آوازهٔ رسم بد بشنوند  
  نکو بایدت نام و نیکی[۴] قبول نکو دار بازارگان و رسول[۵]  
  بزرگان مسافر بجان پرورند که نام نکوئی بعالم برند  
  تبه گردد آن مملکت عن قریب کزو خاطر آزرده آید غریب  
  غریب آشنا باش و سیاح دوست که سیاح جلّاب نام نکوست  
  نکودار ضیف و مسافر عزیز وز آسیبشان بر حذر باش نیز  
  ز بیگانه پرهیز کردن نکوست که دشمن توان بود در زیّ دوست  

  1. جان.
  2. چو.
  3. امن.
  4. نیکو.
  5.   نکودار بازارگان و رسول که نامت بر آید بصدر قبول