برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۳۴۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
دیباچه
— ۲ —

  بری ذاتش از تهمت ضدّ و جنس غنی ملکش از طاعت جنّ و انس  
  پرستار امرش همه چیز و کس بنی آدم و مرغ و مور و مگس  
  چنان پهن خوان کرم گسترد که سیمرغ در قاف قسمت[۱] خورد  
  لطیف کرم گستر کار ساز که دارای خلقست و دانای راز[۲]  
  مرو را رسد کبریا و منی که ملکش قدیمست و ذاتش غنی  
  یکی را بسر برنهد تاج بخت یکی را بخاک اندر آرد ز تخت  
  کلاه سعادت یکی بر سرش گلیم شقاوت یکی در برش  
  گلستان کند آتشی بر خلیل گروهی بر آتش برد ز آب نیل  
  گر آنست منشور احسان اوست ور اینست توقیع فرمان اوست  
  پسِ پرده بیند عمل‌های بد همو پرده پوشد بآلای خود  
  بتهدید اگر برکشد تیغ حکم بمانند کرّوبیان صُمّ و بُکم  
  و گر در دهد یک صلای کرم عزازیل گوید نصیبی برم  
  بدرگاه لطف و بزرگیش بر بزرگان نهاده بزرگی ز سر  
  فروماندگان را برحمت قریب تضرع کنان را بدعوت مُجیب  
  بر احوال نابوده علمش بصیر بر اسرار ناگفته لطفش[۳] خبیر  
  بقدرت نگهدار بالا و شیب خداوند دیوان[۴] روز حسیب  
  نه مستغنی از طاعتش پشت کس نه بر حرف او جای انگشت کس  
  قدیمی نکوکار نیکی پسند بکلک قضا در رحِم نقشبند  
  ز مشرق بمغرب مه و آفتاب روان کرد و گسترد گیتی بر آب  

  1. روزی.
  2. این بیت در بعضی از نسخ نیست.
  3. باقوال ناگفته سمعش.
  4. دیوان و.