برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۳۲۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
— ۲۱۴ —

صفحه
 
 1. جبرئیل۵۹
 2. جمشید۲۰۴
 3. چین۷۹، ۱۰۰، ۲۰۴
 4. حاتم طائی۸۷، ۹۵، ۱۰۰، ۱۷۳
 5. حجاج بن یوسف۲۶
 6. حجاز۲۸، ۴۷، ۶۳، ۶۷، ۷۰، ۱۳۷
 7. حسن میمندی۱۱۸، ۱۲۲
 8. حفصه۵۹
 9. حلب۷۳، ۸۸، ۱۰۰
 10. ختا۱۳۵، ۱۳۶
 11. خراسان۱۴، ۶۷
 12. خصیب۵۱
 13. خفاجه۱۳۷
 14. خوارزم۱۳۶
 15. داود۱، ۱۹۸
 16. دجال۱۷۳
 17. دجله۱۰۲، ۱۵۷، ۱۹۶، ۲۰۶
 18. دریای اعظم۱۴۵
 19. دریای مغرب۱۰۰، ۱۰۱
 20. دمشق۲۵، ۵۹، ۷۴، ۱۴۶
 21. دمیاط۱۰۱
 22. دیار بکر۱۴۹
 23. ذوالفقار۷
 24. ذوالنون۴۶
 25. رستم۱۹
 26. روم۷۹، ۱۰۰
 27. زال۱۹
 28. زمخشری۱۳۶
 29. زوزن۴۱
 30. زینب۵۹
 31. سپاهان۶۷
 32. سحبان وائل۱۱۷
 33. سرندیب۸۴
 34. سعدی۴، ۷، ۱۱، ۸۶، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۱۵، ۱۲۷، ۱۳۶، ۱۴۵، ۱۵۳، ۲۰۷
 35. سنجار۱۲۰
 36. سلیمان۴، ۹، ۱۷۶
 37. شام۶۹، ۱۵۵، ۱۶۱