برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۳۲۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
— ۲۱۳ —

فهرست نامهای خاص که در گلستان آمده است

 1. صفحه
 2. آزر بت تراش۱۷۴، ۱۹۲
 3. ابراهیم۱۹۲
 4. ابوالفرج بن جوزی۶۵
 5. ابوبکر بن ابی نصر۹
 6. ابوبکر بن سعد بن زنگی۴، ۹، ۱۷۶
 7. اتابک۴، ۹، ۱۴۲، ۱۷۶
 8. ابوهریره۷۳، ۱۰۱
 9. اردشیر بابکان۹۰
 10. اسکندر، سکندر۵۳، ۱۹۶
 11. اسکندریه۹۴، ۱۰۰
 12. اصحاب کهف۱۹، ۱۰۱
 13. اصطخر۱۲۰
 14. اغلمش۲۰
 15. الوند۱۱
 16. انجیل۲۰۱
 17. انوری۴۸
 18. انوشیروان۱۴، ۳۶، ۴۷، ۵۰، ۵۱
 19. ایاز ۱۲۲
 20. بدخشان۱۸۸
 21. بزرجمهر۱۰، ۴۷، ۵۱
 22. بصره۴۸، ۹۷
 23. بعلبک۶۰
 24. بغداد۲۶، ۸۲، ۸۴، ۹۵، ۱۳۱، ۱۴۵، ۲۰۶
 25. بلخ بامیان۱۶۵
 26. بنی هلال۷۱
 27. بهرام گور۷۲، ۷۸
 28. بیابان قدس۷۴
 29. بیلقان۱۸۳
 30. پارس، فارس۵، ۹۷ ۱۰۰، ۱۱۲، ۱۲۰
 31. تاتار، تتر۹۲، ۹۵
 32. ترکستان۵۸، ۱۰۰
 33. توریة۱۸۵
 34. جالینوس۱۱۷