برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۳۰۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
در آداب صحبت
— ۱۹۳ —

* * *

جوانمرد که بخورد و بدهد به از عابد که روزه دارد و بنهد هر که ترک شهوات از بهر[۱] خلق داده است از شهوتی حلال در شهوتی حرام افتاده است

  عابد که نه از بهر خدا گوشه نشیند بیچاره در آیینه تاریک چه بیند  

* * *

اندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی گردد یعنی آنان که دست قوت ندارند سنگ خورده[۲] نگه دارند تا بوقت فرصت دمار از دماغ ظالم[۳] بر آرند

  و قطر علی قطر اذا اتفقت نهر و نهر علی نهر اذا اجتمعت بحر  
  اندک اندک بهم شود بسیار دانه دانه است غله در انبار  

* * *

عالم[۴] را نشاید که سفاهت از عامی بحلم در گذراند[۵] که هر دو طرف را زیان دارد هیبت این کم شود و جهل آن مستحکم

  چو با سفله گوئی بلطف و خوشی فزون گرددش کبر و گردنکشی[۶]  

معصیت از هرکه صادر شود نا پسندیده است و از علماء ناخوب‌تر که علم سلاح جنگ شیطانست و خداوند سلاح را چون[۷] باسیری برند شرمساری بیش[۸] برد


  1. از بهر قبول.
  2. خرده.
  3. خصم.
  4. ص: عالمی.
  5. درگذارد.
  6. در نسخه (ص) این بیت نیست.
  7. ص: سلاح چون.
  8. بیشتر.