برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۲۲۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
باب سوّم
— ۱۱۰ —

  پشه چو پُر شد بزند پیل را با همه تندی[۱] و صلابت که اوست  
  مورچگان را چو بود اتفاق شیر ژیانرا بدرانند[۲] پوست  

بحکم ضرورت در پی کاروانی افتاد و برفت شبانگه برسیدند بمقامی که از دزدان پر خطر بود کاروانیان را دید لرزه بر اندام اوفتاده و دل بر هلاک نهاده گفت اندیشه مدارید که یکی منم درین میان که بتنها پنجاه مرد را جواب دهم[۳] و دیگر جوانان هم یاری کنند این بگفت و کاروانرا بلاف او دل قوی[۴] گشت و بصحبتش شادمانی کردند و بزاد و آبش دستگیری واجب دانستند جوانرا آتش معده بالا گرفته بود و عنان طاقت از دست رفته لقمه‌ای چند از سر اشتها تناول کرد و دَمی چند آب در سرش آشامید تا دیو درونش بیارمید و بخفت پیر مردی جهاندیده در آن میان[۵] بود گفت ای یاران من ازین بدرقه شما اندیشناکم نه چندانکه[۶] از دزدان چنانکه حکایت کنند که عربی را درمی چند گرد آمده بود و بشب از تشویش لوریان[۷] در خانه تنها خوابش نمی‌برد یکی را از دوستان پیش خود آورد[۸] تا وحشت تنهائی بدیدار او منصرف کند و شبی چند در صحبت[۹] او بود چندانکه بر درمهاش اطلاع[۱۰] یافت ببرد و بخورد و سفر کرد بامدادان دیدند عرب را گریان و عریان گفتند حال چیست مگر آن درمهای ترا دزد برد[۱۱] گفت لاوالله بدرقه برد


 1. سختی، مردی.
 2. بدر آرند.
 3. گویم.
 4. ص: قوتی.
 5. کاروان.
 6. اندیشناکترم که.
 7. دزدان.
 8. بر خود خواند.
 9. ص: در صحرا (ظاهراً: در حجر او) در خدمت.
 10. وقوف.
 11. س: مگر درمها دزد ببرد.