برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۱۲۸۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
— ۲۳۸ —

مریم ۲۴،

مستعصم‌بالله ۸۹، ۹۲

مستنصریّه [مدرسه] ۹۱،

مصر ۶۰، ۶۳، ۱۷۵،

مصطفی ۲، ۱۵، ۱۷، ۲۱، ۵۷، ۸۹، ۱۱۳،

معروف ۱۹۰،

معن بن زائده ۲۲،

مغل ۲۱۶،

مکه ۶،

ملک‌الموت ۵۲، ۷۰، ۱۱۴،

ملک‌خان ۱۸،

ملک سلیمان ۸۱، ۲۰۰ (و نیز رجوع شود بپارس)

موسی بن عمران ۲۰، ۲۳، ۱۱۹، ۱۳۵

میاق ۸۱، ۹۴،

نریمان ۱۶۷،

نوئین اعظم ۳۵، ۴۵، ۸۰ (رجوع شود نیز بانکیانو)

نوح ۲۰، ۹۸، ۱۳۲،

نوشیروان ۶۲، ۷۸، ۱۸۵،

واسط ۹۲،

وامق ۶۹،

هاروت ۷۵، ۱۰۹،

هامان ۱۴۴، ۱۸۵،

یأجوج ۷۷،

یثرب ۶،

یزدگرد ۱۸۵،

یغما ۸،

یوسف ۷، ۹، ۲۵، ۶۰، ۶۴، ۷۳، ۹۴، ۱۹۰، ۲۰۱،

یونان ۵۷،

یونس ۹۲، ۲۱۳،

یهود ۲۴،