برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۱۲۸۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
— ۲۳۷ —

شبلی ۱۹۰،

شریف ۸۵،

شمس‌الدین (صاحبدیوان) ۳۲، ۳۶، ۵۱ ۶۰، (و نیز رجوع شود بصاحبدیوان)

شهنامه ۳۳، ۵۰، ۱۵۸،

شیراز ۵، ۱۹، ۲۳، ۳۶، ۳۷، ۶۱، ۹۷، ۱۲۰، ۱۷۷، ۱۸۹، ۲۰۹، ۲۱۳،

شیرازیان ۸۶،

صاحبدیوان ۳۱، ۴۹، ۶۰، ۶۹،

صاحب صاحبقران [صاحبدیوان] ۱۷۵،

صخر ۹۱،

صدیق ۲، [و نیز رجوع شود بابوبکر]

ضحاک ۴۷، ۱۷۳، ۲۱۰،

عاد ۲۴، ۱۲۶،

عبادان ۹۲، ۹۳،

عثمان ۳، ۷۰، (و نیز رجوع شود بابن عفان)

عجم ۴۶، ۲۱۰،

عذرا ۶۹،

عراق ۲۴، ۴۵، ۵۱، ۵۵، ۶۱، ۱۰۲،

عرب ۴۶، ۵۵، ۲۱۵،

علاءالدین (صاحبدیوان) ۶، ۲۲، ۴۰، ۵۵، ۵۶،

علی ۳،

عمان ۵۷،

عمر ۲، ۵۵، ۷۰ (و نیز رجوع شود بابن خطاب)

عوج بن عنق ۲۴،

عیسی ۱۷، ۲۰،

فاطمه ۳،

فخرالدین ۹۷،

فرات ۴۷،

فرعون ۴، ۱۱۹، ۱۲۶، ۱۳۵، ۱۸۵،

فرهاد ۸۶،

فریدون ۴۵، ۱۵۴،

قارون ۱۷، ۲۴، ۷۰، ۱۵۷، ۱۹۰،

قباد ۸۶،

قرآن ۵۸،

قسطنطین ۶۱،

قلعهٔ خیبر ۳،

قنطورا ۹۳، (و نیز رجوع شود بتتر)

کربلا ۳،

کرمان ۶۱،

کسری ۹۵، ۱۶۷، (و رجوع شود بانوشیروان)

کشمیر ۳۹،

کعبه ۳۲، ۳۶، ۹۱،

کنعان ۱۷۵،

کیخسرو ۴۵، ۸۶،

لیلی ۱۰۹،

مالک دینار ۳۰،

مجدالدین ۱۴،

محمد ص ۱۵-۱۶، ۲۰، ۳۲، ۶۱، ۸۹، ۹۲، ۱۱۳، ۱۷۸ (و نیز رجوع شود بمصطفی)

محمد اتابک ۱۸، ۶۶، ۸۳،

محمد بن محمد ۳۲، ۱۱۱ (و نیز رجوع شود بصاحبدیوان)

محمود غزنوی ۲۵،

مرتضی ۳، (و نیز رجوع شود بعلی)