برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۱۲۸۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

فهرست نامهای خاص[۱]

آدم ۸۱، ۹۶، ۱۱۸، ۱۲۵، ۱۵۹

ابراهیم ادهم ۲۰۴،

ابلیس ۱۶۸،

ابن خطاب رجوع شود بعمر

ابن صیاد ۹۵،

ابن عفان رجوع شود به عثمان

ابن مُقله ۵۸، ۶۰،

احمد ۱۸، (و نیز رجوع شود بمصطفی و محمد ص)

احمد رجوع شود به المستعصم‌بالله

ابوبکر سعد ۲۳، ۷۸، ۸۴-۸۶، ۸۹، ۹۰، ۹۴

ابیک ۱۷۹،

اسفندیار ۳۳، ۱۶۶،

اصحاب کهف ۱۳۱،

افراسیاب ۱۳۶، ۱۶۷،

الله‌اکبر شیراز ۳۶،

ام‌القری ۹۱، و رجوع شود بکعبه

انکیانو ۳۵، ۴۵، ۸۰،

انکیانه رجوع شود بانکیانو

ایاز ۱۸،

ایلخان ۲۲، ۴۹، ۶۱،

ایوب ۴،

بابل ۳۹، ۹۵، ۱۰۹،

باغ فیروزی (شیراز) ۲۲، ۸۸،

بدر (نام ترکی) ۸۱،

برامکه ۹۳،

بطحا ۸۹،

بغداد ۱۴، ۷۲، ۷۶، ۹۱،

بقراط ۱۸۷،

بلال ۲۰،

بلخ ۲۰۹،

بنی‌عباسی ۹۲،

بنی عوف ۲۱۵،

بوبکر (خلیفه) ۸۳،

بوسعید ۱۱۹،

بهرام گور ۲۲۰،

پارس ۲۳، ۲۴، ۳۶، ۴۶، ۵۱، ۸۰، ۲۰۰،

پرویز ۱۶۲،

تتار، تتر ۳۵، ۵۱، ۲۰۱،

ترخان (نام ترکی) ۸۱،

ترسا ۱۵۲،

ترک ۴۵،

تکله ۲۳،

تنگ ترکان ۷۷،

تور ۸۶،

ثمود ۲۴، ۱۲۶،

جبرئیل ۲، ۱۱۹،


  1. این فهرست متضمن نامهای خاص که در رسائل آمده نیست.