برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۱۲۱۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
— ۱۶۹ —

  چون نکند رخنه بدیوار باغ دزد، که ناطور همان میکند  

* * *

  ز دور چرخ[۱] چه نالی ز فعل خویش بنال که از گزند تو مردم هنوز می‌نالند  
  نگفتمت که چو زنبور زشتخوی مباش که چون پرت نبود پای در سرت[۲] مالند  

* * *

  نفس ظالم مثال زنبورست که جهانش ز دست می‌نالند  
  صبر کن تا بیوفتد روزی که همه پای بر سرش مالند  

* * *

  آسیا سنگ ده هزار منی بدو مرد از کمر بگردانند  
  لیکن از زیر بر زبر بردن بهزار آدمیش نتوانند  

* * *

  بدین الحان داودی عجب نیست که مرغان هوا حیران بمانند  
  خدای این حافظان ناخوش آواز بیامرزاد اگر ساکن بخوانند  

* * *

  چو نیکبخت شدی ایمن از حسود مباش که خار دیدهٔ بدبخت نیکبختانند  
  چو دستشان نرسد لاجرم بنیکی خویش بدی کنند بجای تو هر چه بتوانند  

* * *

  رسم و آئین پادشاهانست که خردمند را عزیز کنند  
  وز پس عهد[۳] او وفاداری با خردمندزاده نیز کنند  

  1. ز دست خلق.
  2. که چون پرش نبود پای بر سرش.
  3. مرگ.