برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۱۱۵۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
— ۱۰۹ —

  کنسیم النعیم حیث حللتم حل بالواردینَ روح و بشری  
  مُقل علمت ببابل هاروت علی ان تعلم‌الناس سحرا  
  عاذلی کف عن ملامی فیهن لقد جئت بالنصیحة نکرا  
  ذَر حدیثی و ما علی من الشوق اذا لم تحط بذلک خبرا  
  بت استجهل الصباة علی الحب و اصحبتُ بالصبابة مغری  
  ترکتنی محاجر العین أغدو هائماً فی محاجر البید قفرا  
  انثر الدمع حین انظم شعری فاتم الحدیث نظماً و نثرا  
  جمرات الخدود احرقن قلبی و تبقین فی الجوانح جمرا  
  انا لولا جنایة الطرف ماکان فؤادی الضعیف یحمل وزرا  
  انما قصتی کواررة کلفها جور ظالم وزر اخری  
  عیل صبری علی حدیث غرام[۱] لو حکیت الجبال ابکیت صخرا  
  وافتتانی بنحر کل غزال نحرالناظرین بالوجد نحرا  
  برزوا والربی تظل تنادی ما لهذا النسیم حمل عطرا  
  ابداً لا افیق من سکر عیشی ان سَقتنی من المراشف خمرا  
  ایها الطاعنون من حی لیلی عجبا[۲] کیف تستطیعون صبرا  
  لک یا قاتلی من الحسن شطران و خلیت لابن یعقوب شطرا  
  دمت یا کعبة الجمال عزیزا و بک الهائمون شعثاً و غبرا  
  لائمی ان ترکت لهو حدیثی فبای الحدیث اشرح صدرا  
  طُل عمری تصابیا و لعمری یحدث الله بعد ذلک امرا  

  1. غرامی.
  2. عجبی.