برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۱۱۴۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
— ۹۰ —

  گریه بیهودست و بیحاصل بود شستن بآب آدمی را حسرت از دل و اسب را داغ از سرین  
  نوحه لایق نیست بر خاک شهیدان زانکه هست کمترین دولت ایشان را بهشت برترین  
  لیکن از روی مسلمانی و کوی مرحمت مهربان را دل بسوزد بر فراق نازنین  
  باش تا فردا که بینی روز داد و رستخیز وز لحد با زخم خون‌آلوده برخیزد دفین  
  بر زمین خاک قدمشان توتیای چشم بود روز محشر خونشان گلگونه حوران عین[۱]  
  قالب مجروح اگر در خاک و خون غلطد چه باک روح پاک اندر جوار لطف رب‌العالمین  
  تکیه بر دنیا نشاید کرد و دل بر وی نهاد کاسمان گاهی بمهرست ای برادر گه بکین  
  چرخ گردان بر زمین[۲] گویی دو سنگ آسیاست در میان هر دو روز و شب دل مردم طحین  
  زور بازوی شجاعت برنتابد با اجل چون قضا آمد نماند قوت رای رزین  
  تیغ هندی برنیاید روز پیکار از نیام شیرمردی را که باشد مرگ پنهان در کمین  
  تجربت بیفایده است آنجا که برگردید بخت حمله آوردن چسود آنرا که در گردید[۳] زین  
  کرکسانند از پی مردار دنیا جنگجوی ای برادر گر خردمندی چو سیمرغان نشین  
  ملک دنیا را چه قیمت حاجت اینست از خدای گو نگه دارد بما بر ملک ایمان و یقین  
  یارب این رُکن مسلمانی بامن آباد دار در پناه شاه عادل پیشوای ملک و دین  
  خسرو صاحبقران غوث زمان بوبکر سعد آنکه اخلاقش پسندیدست و اوصافش گزین  
  مصلحت بود[۴] اختیار رای روشن‌بین او با زبردستان سخن گفتن نشاید جز بلین  
  لاجرم در بر و بحرش داعیان دولتند کای هزاران آفرین بر جانت از جان آفرین  
  روزگارت با سعادت باد و سعدت پایدار[۵] رایتت منصور و بختت یار و اقبالت معین  

  1. رخسار عین.
  2. با زمین.
  3. برگردید.
  4. دید.
  5. سعدی مدح گوی.