برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۱۰۴۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
— ط —

قریب در مقدمهٔ گلستانی که بچاپ رسانده‌اند اشاره فرموده‌اند در کلیات متعلق بایشان هم این قطعات که شمارهٔ آن را ۴۲ قطعه دانسته اند وجود دارد.

دیگر از گفتنی‌ها اینکه در بعضی نسخه‌های چاپی مثنوئی بحر متقارب در اخلاق شامل دویست و یک بیت بسعدی نسبت داده شده که به «کریما» معروفست. این ابیات سست و ناچیز در هیچیک از نسخ خطی قدیم و جدید که ما در دست داریم دیده نمیشود و بظن نزدیک بیقین از شیخ اجل نیست.

در یک نسخهٔ خطی هم که اعتبار آن مورد تصدیق ما نیست قصیده‌ای بسعدی در زبانهای شهرها منسوب است و چون با نبودن نسخه‌های متعدد تصحیح آن برای ما اشکال داشت و لازم هم نمیدانستیم بعمد آن را ترک کردیم.

* * *

نسبت بروشی که ما در تصحیح این دوره کلیات اختیار کرده‌ایم و همچنین در توصیف نسخه‌هائی که در دست داشته‌ایم گفتنی‌ها را گفته‌ایم، و تنها چیزی که تکرار آنرا لازم می‌دانیم اینست که از دانشمندانی که چند سال نسخه‌های نفیس خود را در اختیار ما گذاشته‌اند دیگر بار سپاسگزاری و امتنان خود را اظهار داریم.

محمدعلی فروغی
مهرماه ۱۳۲۰