برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۱۰۴۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
— و —

۲– پنج مجلس است در موعظه که بنظر ما اگر از شیخ هم باشد. در منبر یا مجلسی تقریر فرموده و دیگران بنگارش درآورده‌اند. این مجالس در نسخه‌های بسیار قدیم که در دسترس است وجود ندارد و ممکن است افتاده باشد.

۳– رسائلی که بنام «تقریرات ثلاثه» در احوال شیخ نوشته شده از اینقرار: سؤال صاحبدیوان از شیخ، ملاقات شیخ با آباقا، و رسالهٔ شمس‌الدین تازیکو که چنانکه از مندرجات آنها آشکارست دیگران در احوال شیخ نوشته‌اند و تنها اشعاری که در این رسائل گنجانده شده از شیخ است ولی مطالب این رسائل بنظر ما مشکوکست که از شیخ باشد و در نسخ معتبر و قدیم نیست.

۴– ملحقات رسائل که عبارتست از مقدمهٔ منسوب به بیستون و دیباچهٔ که بر کلیات شیخ نوشته‌اند و بدون تردید از دیگرانست.

ما این رسائل را با تقدیم و تأخیری که ترتیب آن را یاد کردیم با اینکه تردید نداریم که بخش سوم و چهارم آن از شیخ نیست در این کتاب آوردیم و چون ممکن است بعضی بخواهند این دوره کلیات را یکجا جلد کنند و رسائل را چنانکه در کلیاتهای چاپی معمول است در اول کلیات پیش از گلستان درآوردند آن را از سایر قسمت‌ها جدا ساختیم.

* * *

با توضیحاتی که داده شد خوانندگان توجه می‌فرمایند که از کتب و رسائل سعدی که در کلیاتهای چاپی آمده (غیر از خبیثات و هزلیات) هیچیک ترک نشده و کلیهٔ آنها در چهار مجلد بروشی که بیان کردیم بچاپ