برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۱۰۴۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
— ج —

در نسخ قدیم ترتیب بندهای ترجیعات با نسخ چاپی مطابق نیست و ما غزلهای ترجیعات را همچنانکه در نسخه‌های قدیم مرتب شده بچاپ رساندیم.

ملمعات در قسمت شده آنچه غزلست در ضمن غزلها آمده و آنچه ابیات آن بیش از حد غزل و یا در نصیحت است پس از قصائد عربی آمده و مثلثات هم از آنجمله بشمار است ما هم تقریباً این ترتیب را رعایت کردیم.

رباعیات شیخ بعضی در اخلاق و یا در واقعه است و این رباعی ها در نسخه‌های قدیم جزو قطعات کتابت یافته و آنچه در مغازله است جداگانه بنام «رباعیات» خوانده شده و ترتیب آن هم بحروف تهجی نیست. ما رباعیات عشقی و اخلاقی را از هم جدا ساختیم و مانند غزلها بترتیب حروف تهجی در آوریم.

در نسخه‌های قدیم هم مانند بعضی از نسخ چاپی قسمتی از قطعات را «صاحبیه» و قسمتی را «مقطعات» خوانده‌اند ولی این قطعات که بدو نام نامیده شده مخلوط است و ترتیب آنها هم یکسان نیست. ما این قطعات را بترتیب حروف هجا تنظیم کردیم و چون از کلمهٔ «صاحبیه» مستفاد میشود که بعضی ازین قطعات در ستایش و دربارهٔ ساحبدیوان بوده در ذیل صفحات اشاره کردیم.

در پایان قطعات بعضی حکایات و مثنویها است که در نسخه‌ها ثبت شده ولی عنوان جداگانه ندارد ما نیز بپیروی نسخه‌ها این مثنویها را پس از پایان قطعات آوردیم، و چون ابیاتی از بوستان بشکل قطعهٔ جداگانه در میان آنها بود چاپ مجدد آن‌ها را لازم ندانستیم و این نکته را نیز بگوئیم که در ضمن مقطعات هم بعضی از قطعات گلستان آمده بود که تکرار آنها را بیهوده انگاشتیم مگر آنجا که شعر با تغییر نقل شده بود که