برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۱۰۳۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
— ۴۱۰ —

  دلبرا نازده در مار سر زلف تو دست چکند[۱] کژدم هجران تو چندین نیشم  
  همچو دف میخورم از دست جفای تو قفا چنگوار از غم هجران تو سر در پیشم  
  آبرویم چه بری آتش عشقم بنشان کمتر از خاکم و بر باد مده زین بیشم  
  گر بجان ناز کنی گر نکنم در رویت (؟) تا بدانی که توانگر دلم ار درویشم  
  دمبدم در دلم آید که دم کفر زنم تا بجان فتنهٔ آن طرهٔ کافر کیشم  
  عقل دیوانه شد از سعدی دیوانه مزاج با پریشانی از آن بر سر حال خویشم  

۶۵۸

  بیا بیا که ز عشقت چنان (پریشانم) که میرود ز غمت بر زبان (پریشانم)  
  تو فارغ از من و من در غم تو ..... بیا ببین که ز غم بر چه سان (پریشانم)  
  نه روی با تو نشستن نه رای ...... من شکسته دل اندر میان (پریشانم)  
  نمیتوان که بدست آورم (گلاله تو) چو سنبل تو شب و روز از (ان پریشانم)  
  بهیچ نوع دل و دیده‌ام ز ........ ازان همیشه من از دستشا(ن پریشانم)  
  ز دست دیده و دل هیچ (کس پریش نگشت) ازین بتر که من اندر جهان (پریشانم)  
  چگونه جمع شود خاطرم که ....... ز دست جور تو نامهربا(ن پریشانم)  
  ز عطر مجمر وصفت نیافتم (بوئی) ازان ز آتش دل چون (دخان پریشانم)  
  دلم بوعدهٔ وصل ار چه خوش کند سعدی) چو در فراق بوم همچنا(ن پریشانم)  

۶۵۹

  من خسته چون ندارم نفسی قرار بیتو بکدام دل صبوری کنم ای نگار بیتو  
  ره صبر چون گزینم من دل بباد داده که بهیچ وجه جانم نکند قرار بیتو  
  صنما بخاک پایت، که بکنج بیت احزان بضرورتم نشیند نه باختیار بیتو  

  1. ظاراً «چه زند» درست باشد.