برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۱۰۳۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۳۵۸ ۸ ، ... سعدیست (۱)
۳۶۳ ۴ ، محرمی نیست که آرد خبری ..
۳۷۱ ۱۱ ، ظاهر آنست که با سابقهٔ ..
۳۷۳ ۱ ، هزار عهد بکردم ...
۳۸۰ ۳ ، «حاشیه» .. بر خط ..
۳۹۳ ۲ ، ... ز روی تو بیاید ..
۳۹۹ ۸ ، «حاشیه» .. مشتاقان بین
۴۱۹ ۲ ، «حاشیه» من امشب ..
۴۳۰ ۸ ، بنگردم که ..
۴۳۲ ۹ ، ایکه ...
۴۳۵ ۱ ، ... کز صورت حال آگهی
۴۴۴ ۱۸ ، سفیهٔ خلقم ..
۴۶۳ ۶ ، کسیکه ...
۴۸۶ ۲ ، یا ماه چارده ..
۵۰۶ ۱ ، که بامداد بگاهش ...
۵۱۹ ۲ ، ... مؤذنان ثوابی
۵۱۹ ۴ ، نفحات صبح ...
۵۲۱ ۸ ، ... یحب و یرضی
۵۲۶ ۱ ، تعالی‌الله ...
۵۳۳ ۵ ، ... از که ...
۵۴۵ ۵ ، ... بجز بی‌بصری
۵۵۵ ۸ ، .. گوشهٔ چشم خاطری
۵۶۹ ۵ ، ... گم کرده.
۵۷۳ ۹ ، ... بکن که مغفوری
۵۹۴ ۱ ، ... یا ذاالمعالی
۵۹۴ ۲ ، الا یا نا ناعس الطرفین
۵۹۵ ۳ ، «حاشیه» .. زحمت ..
۵۹۵ ۸ ، «حاشیه» .. نه بینم ..
در شمارهٔ غزل ۶۱۰ و ۶۱۱ تقدیم و تاخیر پیدا شده.
۶۱۰ ۲ ، دم عیسیست ..
۶۲۶ ۴ ، آورده ز غمزه ...
۶۲۶ ۱۲ ، «حاشیه» چون سعدی هزار
۶۳۳ ۷ ، «حاشیه» عمر شد و ...
ص۳۶۸ ۸ ، نه خوارترم ز خاک ...
۶۵۰ ۶ ، از .. برآید
۶۵۵ ۱ ، ... بفرمانت کمر بندم
۶۵۵ ۶ ، ... یکبارگی کندم
۶۶۰ ۳ ، بنگر ز هجرت ...
۶۶۲ ۶ ، ... کنون بسرباری

در چند جا اعداد زیل صفحات اشتباه شده، و علامت «؟» و «،» زائد است یا ترک شده. این اشتباهات جزئی و نظایر آن، و همچنین مواردی که حروف در چاپ نگرفته و وجه صحیح آن بقرینه اشکار است درین غلطنامه یاد نشده.