برگه:Khatabeh-Taghizadeh.pdf/۵۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۵۴
خطابهٔ دوم
 

یشرط و هو شارط و ذاک مشروط آنوقت روزی میگوئیم مشروط به نبودن آزادی یا مشروط بحکم علماء و هکذا و هکذا.

از زحمات خیلی بزرگ و کشمکش‌ها یکی مقاومت شدید جمعی از علماء برضد بعضی از اصول متمم قانون اساسی بود و مخصوصاً اصل مربوط به مساوات همه ایرانیان در مقابل قانون که البته شامل مسلم و غیرمسلم هم میشد و اصل مربوط به دیوانخانه عدلیه و مرجع تظلمات بودن آن و در باب اصرار در درج اصل راجع به نظارت علماء در قوانین که داستان درازی پیدا کرد و پس از هفت ماه کشمکش که گاهی خیلی شدید بود مجلس با پشتیبانی انجمن‌های طهران و اصرار و ایستادگی شدید تبریز و ۲۷ روز بستن بازار در آنجا و تحصن در تلگرافخانه و ماندن وکلا در مجلس و حتی آوردن رختخواب بهبهانی به مجلس و تحصن انجمن مرکزی طهران که نماینده بیش از ۱۴۰ عدد از انجمن‌های طهران بود در حوضخانه مجلس شوری چندین روز و اصرار دائمی آنها برای این کار بانجام کار متمم قانون اساسی کامیاب گشت که عاقبت در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ امضا شد.

گرفتاریها و اشکالات خارجی مملکت هم کمتر از کشمکش‌های داخلی نبود تجاوزات سرحدی عثمانیها و تصرف منطقه‌های ایرانی نزدیک به حدود و تجاوز روسها به مغان و فشارهای ناحق آنها بایران و ائتلاف روس و انگلیس و تقسیم ایران بمناطق نفوذ که ضربت عظیمی باستقلال ایران بود مجلس را دائماً مشغول میداشت که بقدر مقدور مقاومت میکرد و در اضطراب دائمی بود.

سلسله انقلابات و منازعات و هیجانات و مبارزات بین ملت و مجلس از