برگه:Khatabeh-Taghizadeh.pdf/۴۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۴۰
خطابهٔ دوم
 

بعدها تأسیس خطوط تلگرافی در ایران از سال ۱۲۸۰ باین طرف تأثیر زیادی در تمرکز حکومت داشت و در واقع عامل عمده نفوذ و قدرت دولت مرکزی در اکناف مملکت تلگراف و توپ را میتوان شمرد. از اشخاص مؤثر درجه اول در بیداری ملت ایران و پاشیدن تخم نهضت انقلابی میرزاملکم‌خان ارمنی اصفهانی پسر میرزا یعقوب خان بود که بعقیدهٔ شخص اینجانب نوشته‌های او مؤثرترین کتب و مقالات بود. روزنامه قانون او که در لندن طبع میشد و رساله‌های متعدد بسیار پرمعنی که وی تألیف و نشر میکرد انقلابی در افکار ایرانیان بوجود میآورد. پس از آن کتب حاج میرزا عبدالرحیم نجارزاده طالبوف تبریزی مانند کتاب احمد و مسالک‌المحسنین و مسائل‌الحیات و غیره تأثیری بسزا داشت و دائره انتشار آنها بسیار وسیع بود. و هم‌چنین سیاحت‌نامهٔ ابراهیم‌بیک و غیره و جرائد فارسی منتشره در مصر و هند و مخصوصاً ثریا و پرورش و حکمت و حبل‌المتین و غیرها هم سهم معتنی‌به در روشنی افکار عامه داشتند. آمدن سید جمال‌الدین معروف بافغانی بایران در سنه ۱۳۰۴ و مجددا در سنه ۱۳۰۷ و تبلیغات شفاهی که برضد استبداد و لزوم اصلاحات کرد و جمعی را مجذوب نمود نیز تا حدی (ولی نه بدرجه‌ای که بعضی اوقات در آن مبالغه شده) اثری در ایران گذاشت. مخصوصاً واقعه رژی و واگذاری امتیاز تنباکو در ۱۶ رجب سنه ۱۳۰۷ بیک شرکت انگلیسی و ایجاد انحصار دخانیات موجب بزرگترین و اولین قیام ملی برضد حکومت بود که بقیادت علما همهٔ مردم ایران باتحاد کامل مقاومت نموده و عاقبت پیش بردند و امتیاز را ملغی کردند.

قتل ناصرالدین شاه در سنهٔ ۱۳۱۳ باعث تکانی در افکار گردید. سستی مظفرالدین‌شاه و حصول اندکی آزادی برای فعالیت اصلاح‌طلبان از یکطرف