برگه:Khatabeh-Taghizadeh.pdf/۴۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
سه خطابه
۳۹
 

که به معلمین فرنگی دلداری بدهد و نگذارد آنها دلسرد شوند ولی میرزا آقاخان نوری صدراعظم جدید، بعد جان داود را احضار نمود و گفت این فرنگیها را راه بینداز برگردند به مملکت خودشان و آنچه مخارج این کار باشد می‌دهیم لکن ناصرالدین شاه موافقت نکرد (این شرح را دکتر بولاک که یکی از آن معلمین بود در کتاب خود نوشته است)[۱]

مؤسس این دارالعلم و بعضی اصلاحات مدنی دیگر میرزاتقی‌خان امیرنظام بود. اعزام عده‌ای محصل (گویا ۴۲ نفر) بفرانسه ظاهراً در اواخر قرن سیزدهم نیز قدم خوبی در راه کسب تمدن بود اگرچه از آنها بعد از فارغ‌التحصیل شدن استفاده شایسته نشد دو نفر از آنان میرزا محمودخان مشاورالملک که تحصیل علم نجوم کرده بود و احسن‌الدوله که تحصیل فلاحت کرده بود از اعضای مجلس شورای ملی اول بودند. اولی را بعد از عودت از تحصیل در تلگرافخانه گذاشتند و بعد قونسول ایران در بغداد شد و دومی را در پستخانه گذاشتند.

  1. در جمله معترضه بی‌مزه نیست گفته شود که میرزا آقاخان، آن اوقات جان داود را احضار کرد و باو گفت آقامیرزا داود آیا این صحیح است که می‌گویند فرنگیها سطح کره زمین را روی کاغذ آورده و نقش کرده‌اند جواب داد بلی قربان صحیح است میرزا آقاخان گفت پس یک نسخه از آن کاغذ را بیاور به‌بینیم و وقتیکه جان داود یک نقشه جغرافیائی پیش او برده و گسترد وی پرسید حالا بگو به‌بینم که این امریکا که می‌گویند کجای این نقشه است مشارالیه تعظیمی کرده و گفت قربان میل مبارک بکجا است که آنجا باشد؟؟! این حکایت را مرحوم مؤتمن‌الملک (میرزا حسین خان پیرنیا) برای اینجانب روایت کرد و البته صحت و سقم آن بعهدهٔ او یا در واقع بعهده راوی اصلی است که برای او حکایت کرد.